Lijsttrekkers aan het woord: Ralph Castricum (Forza!)

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart komen bij ons de lijsttrekkers aan het woord van de partijen die in de gemeente Castricum deelnemen. Wie zijn ze? Wat zijn hun drijfveren? En wat willen ze bereiken voor de gemeente Castricum?

Ralph Castricum (Forza!): ,,Geïnspireerd door denkbeelden van Fortuyn’’

Ralph Castricum (1986), in het dagelijks leven horecamanager, voelde zich al op jonge leeftijd betrokken bij de plaatselijke politiek en nam daarvoor de nodige stappen: ,,Ik ben in 2009 begonnen bij de jongerenafdeling van CKenG en fractievergaderingen gaan bijwonen. Toen stond ik op de 28e plek van de kandidatenlijst, maar in 2013 werd ik benaderd voor een hogere positie en dat werd plek zes. Het was te weinig om in de raad te komen, maar het gebeurde toch op grond van voorkeursstemmen.’’

De val van het college in 2016 was voor Ralph aanleiding om CKenG te verlaten en zich aan te sluiten bij Forza!: ,,Deze partij is na de moord op Pim Fortuyn voortgekomen uit de LPF. De denkbeelden van Fortuyn hebben mij altijd geïnspireerd. Ze kwamen tot uiting in een nieuw soort politiek die mij aansprak. De partij, waarvan ik inmiddels voorzitter ben, heeft drie lokale afdelingen en dat zijn Velsen, Haarlemmermeer en Castricum. In 2018 ging ik in de gemeenteraad verder als eenmansfractie.’’

Speerpunten

Het verkiezingsprogramma van Forza! bevat tien hoofdstukken en achttien pagina’s. Ralph: ,,Voor de komende periode richten wij ons op drie belangrijke speerpunten. Dat zijn het direct stoppen met de QR-samenleving, een streng immigratiebeleid en een realistisch klimaatbeleid. Wat het laatste betreft zijn we tegen windmolens en zonneakkers en Nederland moet zeker niet van het gas af. Forza! is voor een eerlijke woonruimteverdeling en dus tegen een voorrangsregeling voor statushouders. Bovendien willen we geen azc’s in onze gemeente.”

‘Beleid zelf maken’

De lijsttrekker laat ook weten dat zijn partij veel waarde hecht aan zelfstandigheid van de dorpskernen: ,,In de eerste plaats zijn we absoluut tegen een fusie van de BUCH-gemeenten, want we zien graag dat de politiek dichtbij de burgers staat. Onze slogan is dan ook: ‘In Castricum, Limmen en Akersloot maken we beleid liever zelf’. Daarnaast streeft Forza! naar een sterke gemeenschapscultuur door te investeren in dorpshuizen en lokale initiatieven. Verder zetten wij in op het behoud van straatnamen, musea en historische gebouwen om onze tradities, cultuur en identiteit te behouden.’’

Afvalstoffenregeling

Als belangrijk item noemt Ralph ook het terugdraaien van de afvalstoffenregeling die vorig jaar is ingevoerd: ,,De reden daarvan is dat het afval voor de opslag nog een keer wordt gescheiden. De investering in nieuwe containers vinden wij dus zinloos geweest. Je ziet ook dat andere gemeenten hierop zijn teruggekomen en weer zijn overgegaan op het oude systeem. Overigens waren wij naast CKenG de enige partij die tegen het grondstoffenplan stemde.’’

Vier zetels

De kandidatenlijst van Forza! telt zeventien namen. ,,Er is veel variatie in talent en ervaring. Dat geldt ook voor de leeftijden. Bijzonder is dat er op de vierde plaats een havo-scholier van het JPT staat, die vlak na de verkiezingen meerderjarig wordt en zomaar het jongste raadslid van Nederland zou kunnen worden. Zijn naam is Dean Piepers. Ik hoop op vier zetels en denk dat dit realistisch is. De lokale partijen maken namelijk een goede kans op het behalen van zetels, ook omdat het vertrouwen in de landelijke politiek en het nieuwe kabinet tot een nulpunt is gedaald’’, aldus Castricum.

Tot slot willen ook de leden van Forza! de resterende tijd tot de verkiezingen benutten om de kiezers warm te maken voor hun partij: ,,We hebben een oude caravan gekocht die knaloranje wordt gespoten en in alle kernen te zien is. Van daaruit proberen we zoveel mogelijk ons programma naar onze inwoners toe brengen.’’ (Tekst en foto: Hans Boot)