Lijsttrekkers aan het woord: José Smit (PvdA)

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart komen bij ons de lijsttrekkers aan het woord van de partijen die in de gemeente Castricum deelnemen. Wie zijn ze? Wat zijn hun drijfveren? En wat willen ze bereiken voor de gemeente Castricum?

José Smits: ‘PvdA streeft naar meer sociale woningbouw en duurzaamheid’

José Smits (1957) kent als oud-Tweede Kamerlid het klappen van de politieke zweep en voelde zich geroepen om zich ook voor Castricumse gemeenteraad beschikbaar te stellen: ,,Toen ik zes jaar geleden in Castricum kwam wonen, heb ik mij gemeld bij de lokale afdeling van de PvdA met de vraag of ik wat voor ze kon betekenen.’’

Door Hans Boot

,,Op een gegeven moment werd ik bestuurslid en nadat de partij aangaf dat verschillende dingen niet goed gingen in het gemeentebestuur, heb ik laten blijken dat ik daar wel iets aan wilde doen. Een belangrijke aanleiding was dat ik op Dijk en Duin woon en zitting nam in het bewonersplatform van deze nieuwe wijk. Het was onverteerbaar dat de bouw van sociale huurwoningen hier maar op zich liet wachten. Ik verwijt het college ook dat er onvoldoende harde afspraken zijn gemaakt met Parnassia, waardoor de projectontwikkelaar alle ruimte heeft gekregen. Een tweede reden om mij kandidaat te stellen is dat je buiten je eigen woonomgeving weet wat er speelt in je woonplaats.’’

Op de vraag of ze blij is met de andere kandidaten die op de kieslijst staan, antwoordt José: ,,Ja zeker, omdat ze op diverse terreinen ervaring en kennis inbrengen. Behalve de wat oudere kandidaten staan er gelukkig ook een paar jongeren op de lijst. Omdat zij wat minder tijd hebben staan zij bewust wat lager, maar ze zijn binnen hun mogelijkheden wel heel actief.’’

Klimaatmaatregelen

De PvdA Castricum heeft voor de komende verkiezingen een programma opgesteld dat de nodige speerpunten bevat. ,,In de eerste plaats streven we ernaar dat veertig procent van nieuwe woningbouwplannen in de sociale huur wordt gerealiseerd en dat dertig procent van het totale woningbestand in alle kernen onder die categorie valt. Op dit moment is dat maar zestien procent. De gemeente bouwt wel bij, maar dat zijn voornamelijk duurdere woningen. Jongeren komen daardoor niet aan bod. De fout is ook dat de gemeente teveel overlaat aan de markt, terwijl zij eisen kan stellen als er zich een project aandient. Wij willen ook dat het college in de komende periode wat actiever is in de ontwikkeling van plannen en zelf grond verwerft’’, aldus José.

Duurzaamheid

Een ander speerpunt betreft meer aandacht voor duurzaamheid en klimaatmaatregelen: ,,Wij willen dat schone energie zoveel en snel mogelijk voor iedereen beschikbaar komt. De gemeente zou dat kunnen bevorderen door bijvoorbeeld subsidies of leningen te verstrekken op de toepassing van zonnepanelen, groene daken en warmtepompen. De lasten voor de gebruikers worden daardoor verlaagd.’’

Buitengebieden

Volgens de lijsttrekker ontbreekt het de partij niet aan ideeën om het woningbestand uit te breiden: ,,Daarvoor komen ons inziens alle vrijkomende locaties als een kerk, kantoren, winkels, sporthal en zwembad in aanmerking. Op dit moment zijn we aan het inventariseren welke mogelijkheden er zijn binnen de bebouwde kom, om zo nodig het college suggesties aan te reiken. Wij zijn echter terughoudend als het gaat om het bebouwen van buitengebieden, omdat Castricum een prachtig natuurgebied heeft. Alleen als het echt noodzakelijk is om hiervan gebruik te maken, stemmen we daarmee in als er sprake is van een goede onderbouwing en degelijke visie.’’

‘Beleid moet linkser’

Tot slot zegt José over haar partij: ,,Wij zetten ons ervoor in om het huidige beleid van de gemeente te veranderen. Het moet linkser worden en meer gericht op ondersteuning en zorg voor ouderen. Voor jongeren moeten er betere voorzieningen komen op het gebied van bijvoorbeeld betaalbare woningen en werkgelegenheid. Verder willen we nauwer samenwerken met GroenLinks en daarvoor is een gezamenlijk manifest in de maak. En wat de verkiezingen aangaat? Het zou mooi zijn als we half maart weer op twee zetels uitkomen!’’ (Foto: Hans Boot)