Lezing: Valpreventie voor 65-plussers

Castricum – Elk jaar belanden 105.000 mensen van 65 jaar of ouder op de spoedeisende hulp, in veel gevallen naar aanleiding van valpartijen. Voor 1,1 miljoen ouderen geldt dat er sprake is van een verhoogd valrisico. In 2020 was 1 miljard euro aan medische zorgkosten te relateren aan valpartijen (bron: veiligheid.nl). Uit deze cijfers blijkt de ernst van het vallen door ouderen.

Wynzen Pauzenga van Fruns Pré-Fysiotherapie, praktijk voor preventieve fysiotherapie, vertelt op uitnodiging van Stichting Welzijn Castricum hoe 65-plussers worden geactiveerd door te werken aan hun stabiliteit, waardoor het vallen wordt belemmerd. Maar ook hoe de dagelijkse activiteiten aangepast kunnen worden, zodat het risico om te vallen wordt verkleind. Ook het deelnemen aan danstrainingen is preventief voor met name het vallen en hersendisfunctioneren. Tijdens zijn lezing zal Wynzen alle vragen beantwoorden wat te doen om vallen te voorkomen in de toekomst, zodat u niet één van de velen bent die op de spoedeisende hulp terecht komt. Dit is een lunchlezing op vrijdag 24 februari om 12.00 uur in gebouw De Landbouw aan de Dorpsstraat 30. Deelname kost 5 euro inclusief lunch en deelnemers moeten zich vóór 20 februari aanmelden (info@welzijncastricum.nl / 0251 656562) onder vermelding van ‘Lezing valpreventie’.