Lezing Tuin van Kapitein Rommel

Castricum – Op dinsdag 11 februari organiseert de Tuin van Kapitein Rommel een lezing over de Stichting de Hooge Weide. De lezing wordt gegeven door Cees de Vries, bestuurslid van de Stichting de Hooge Weide en vangt aan om 20.00 uur.

De Hooge Weide heeft een kleine 100 hectare weidevogelgebied in eigendom. De  terreinen liggen in de robuuste ecologische verbindingszone in de polders tussen Castricum, Uitgeest en Heemskerk. De terreinen zijn waterrijk, nat en heel rijk aan bloemen. Ze liggen als een aaneengesloten blok, omringd door gangbaar boerenland in een grote polder, zodat de broedvogels vrij zicht hebben. Kortom, ideale omstandigheden voor weidevogels. De ondiepe waterpartijen trekken nu al duizenden foeragerende en broedende weide- en watervogels. Dit succes overtreft alle verwachtingen.

De projecten van De Hooge Weide zijn in de eerste plaats bedoeld voor herstel van de soortenrijkdom in de natuur en behoud van het typische Noord-Hollandse landschap. Buiten het broedseizoen worden regelmatig rondleidingen gegeven. Slingerend door het landschap groeien diverse orchideeën zoals de Rietorchis, Wespenorchis en Keverorchis. Naast het geel van de ratelaar is wellicht ook het rood-zwart van de Sint Jansvlinders te bewonderen. Echte koekoeksbloem, Rond Wintergroen, Dwergbies en veel mossoorten komen spontaan terug. De poelen zijn ontdekt door kikkers, salamanders, rugstreeppadden, watervogels, sprinkhanen en libellen. Kortom genoeg om een boeiende avond te vullen met beelden en verhalen over de terreinen en resultaten van deze prachtige natuurterreinen.

(Foto: aangeleverd)