Lezing over nieuw Bijbellezen door dr. Marco Visser

Castricum – In de kerk wordt de Bijbel gelezen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar je kunt er best een vraagteken bij zetten: waarom eigenlijk? Waarom zouden wij die verzameling vreemde, oude documenten lezen en er dan ook nog van verwachten dat ze ons iets te zeggen hebben?

Een klassiek antwoord op deze vraag is dat de Bijbel Gods woord is. Zo kun je de afstand overbruggen. Of je zou kunnen zeggen dat de Bijbelse teksten inderdaad gaan over historische fenomenen en dat het aan de gelovige lezer is om er betekenis uit te halen. Marco Visser heeft promotieonderzoek gedaan naar een andere mogelijkheid, namelijk dat de teksten zo zijn gecomponeerd dat ze alle mensen van alle tijden aangaan; dat deze verstrekkende bedoeling in de teksten zelf besloten ligt. Deze leeswijze zou je kunnen aanduiden met de stijlfiguur van het pars pro toto: de specifieke dingen in de tekst staan voor iets wat ons allemaal aangaat.

Aanmelden

Op dinsdag 31 januari om 19.30 uur gaat hij nader in op dit thema. De lezing vindt plaats in De Schakel aan het Kerkpad 3 (achter de dorpskerk). Het bijwonen kost 5 euro (inclusief koffie/thee). Aanmelding via info@rvkcastricum.nl en bij voorkeur de bijdrage in de onkosten storten op bankrekening NL69 RABO 0311 9665 27 t.n.v. Raad van Kerken Castricum, onder vermelding van naam en ‘Lezing Marco Visser’. Kijk op www.rvkcastricum.nl voor overige informatie.

Op de foto:
Marco Visser was jarenlang predikant in de dorpskerk in Heemskerk en verruilde die locatie vorig jaar voor de Goede Herderkerk in Rotterdam-Schiebroek. (Foto: aangeleverd)