Lezing over leven met het water bij Verhalengroep

Castricum – De Verhalengroep Castricum heeft Ernst Mooij uitgenodigd voor een lezing met als thema ‘Leven met het water’. De gemeente Castricum is waterrijk met aan de westzijde de Noordzee en aan de oostkant het Alkmaardermeer. Daartussen liggen de meren Limmer Die en het Kerkemeer en vele waterlopen. Vroeger, toen het waterbeheer nog niet op zo’n hoog niveau stond, was water een gevreesde bondgenoot. Hierin schuilt een tegenstrijdigheid. Wateren waren namelijk belangrijk voor de visserij en het vervoer. Tegelijkertijd vrat het water aan het land en moesten met beperkte middelen dijken worden opgeworpen.

Nu zijn regenbuien heftiger, perioden van grote droogte langer en de temperaturen ’s zomers hoger. De verandering van het klimaat is merkbaar en geeft vaker overlast. Ernst Mooij laat zien welke invloed het duingebied op de waterhuishouding heeft. Ook vertelt hij hoe de bevolking door de eeuwen heen de strijd met het water is aangegaan en welke maatregelen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft genomen om ons leefgebied klimaatbestendig te maken. De lezing is op 2 april om 10.00 uur in De Duynkant aan de Geversweg 1b.

Op de foto:
De vele regenbuien in de afgelopen maanden hebben geleid tot een hoge grondwaterstand in de duinen. (Foto: Ernst Mooij)