Lezing: licht op orgaandonatie

Castricum – Babs Willemse verzorgt op woensdag 21 september van 14.00 tot 16.00 uur een lezing over orgaandonatie. Met het ingaan van de gewijzigde donorwet in 2020 is dit onderwerp opnieuw in het publieke debat gekomen.

De keuze om wel of niet donor te willen zijn is een medisch-ethisch vraagstuk met veel facetten, ook vanuit Bijbels perspectief. Babs Willemse schreef onlangs het boek ‘Aan de rand van het leven, licht op het vraagstuk orgaandonatie’ (foto). Het boek is voortgekomen uit haar ervaringen met bijna 33 jaar leven na een levertransplantatie. Ze plaatst het onderwerp orgaandonatie als ervaringsdeskundige in een breed perspectief. Bijbelse handvatten en afwegingen worden ingebracht door ds. Rik Willemsen. Om tijdens de middag tegemoet te komen aan de facetten die voor u belangrijk zijn, is er de mogelijkheid om uw vragen vooraf kenbaar te maken. Dit kan door een bericht naar info@babswillemse.nl te sturen. Aanmelden voor het bijwonen van de lezing verloopt via info@rvkcastricum.nl en bezoekers betalen een bijdrage van 5 euro. De lezing vindt plaats in het parochiecentrum naast de Sint Pancratiuskerk aan de Dorpsstraat 113. Kijk op www.rvkcastricum.nl voor meer informatie. (Foto: aangeleverd)