Lezerspost: zorgen over spoorsnelbaan

Als bestuur van Vitesse’22 zijn wij zeer bezorgd over de mogelijke gevolgen van het invoeren van spoorboekloos rijden door de NS en ProRail in de toekomst. Onze 950 leden en onze toeschouwers moeten het prachtig gelegen sportpark ook na invoering van het PHS veilig en eenvoudig kunnen bereiken. Wij zijn er helemaal niet gerust op dat de gemeente Castricum alles in het werk heeft gesteld om de belangen voor ons dorp op dit belangrijke punt te waarborgen. Daarom steunen wij het initiatiefvoorstel voor De Groene Variant. Het heeft veel potentie om de leefbaarheid van Castricum en Bakkum structureel te verbeteren. Wij roepen de leden van de gemeenteraad op om in te stemmen met het initiatiefvoorstel.

Bestuur Vitesse’22