Lezerspost: zorgen over ontwikkeling gezondheidscentrum op locatie Maranathakerk

Aan het gemeenbestuur van Castricum,

Naar aanleiding van het artikel over het plan voor een gezondheidscentrum op de locatie Maranathakerk spreek ik mijn zorg uit over deze ontwikkeling.

Ik heb in het voorjaar wethouder De Haan op Castricum TV horen zeggen dat voor de definitieve invulling van de Maranathakerk eerst contact opgenomen zou worden met de omwonenden. Een nobel plan en dat is ook gebeurd. Via de website heb ik mijn mening kunnen geven. Ook heb ik me aangemeld om deel te nemen aan een klankbordgroep om met de gemeente mee te denken. Daarna werd het stil bij de gemeente, erg stil. Heel erg stil. Het lijkt alsof wethouder De Haan zijn belofte is vergeten. En toen verscheen vorige week een artikel in De Castricummer. Adri Hopman wil snel zaken doen met het gemeentebestuur om een nieuw gezondheidscentrum met woningen erboven te bouwen. Mij bekroop een naar gevoel. Een initiatiefnemer als Adri Hopman, wellicht gevoed door naïeve raadsleden, zet de gemeente onder druk en tegelijk de bewoners buitenspel.

Zo gaat dat met ontwikkelaars. Die hebben geen boodschap aan wat er leeft in de woonomgeving. Adri Hopman, makelaar van beroep en bekend Castricummer, zou beter moeten weten. Ik kan mij trouwens herinneren dat in 2019 de Gereformeerde Kerk het terrein aan de gemeente heeft verkocht ondanks dat een andere partij een hoger bod had uitgebracht. De kerk vond de belofte van de gemeente om het terrein een maatschappelijke bestemming te geven veel waard. Iets van toegevoegde waarde voor buurt en samenleving. Ik hoop dat u die belofte ook niet vergeten bent en het geschonken vertrouwen van het toenmalige kerkbestuur niet schaadt.

Als proactief lid van de gemeenschap kom ik in actie, want ik vertrouw het niet helemaal. Waar is die belofte van wethouder De Haan gebleven? Worden wij als bewoners nu betrokken bij het invullen van de locatie of niet? Denkt Hopman nu werkelijk snel zijn plan goedgekeurd te krijgen zonder inspraak van bewoners? Ik zou het op prijs stellen dat de gemeente (of de initiatiefnemer van het plan) zijn toezegging nakomt en het gesprek aangaat met de bewoners. Organiseer een bewonersavond over het concept en nodig de buurtbewoners uit. Leg uit wat je als gemeente van plan bent met het gebied en sta open voor suggesties van omwonenden en belanghebbenden.

De denktank, waar Adri Hopman zo prat op gaat in het artikel, is alleen gehouden met gelijkgestemden. Daar is geen bewoner bij betrokken geweest. Adri Hopman heeft met zijn initiatief bewust de politiek willen beïnvloeden en de bewoners buitenspel gezet. En dat is in strijd met de nieuwe Omgevingswet. Hopman heeft zelfs al een concept-aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Dat is weer een truc om onder de nieuwe Omgevingswet uit te komen. Daarin staat dat initiatiefnemers voortaan zelf voor draagvlak moeten zorgen van hun plannen en de inpassing ervan in de omgeving. Het initiatief van Hopman stinkt aan alle kanten en het is jammer dat – al of niet naïeve – raadsleden, niet geremd door enige kennis, er weer intuinen. Althans dat dreigt nu.

En die inpassing in de bestaande woonomgeving, beste lezers, die klopt van geen kanten. Wat gebeurt er bij voorbeeld met de groenstrook tussen de kerk en de omliggende straten? Het plan zegt daar niets over. Hoezo is het dan een goed plan? Wat gebeurt er trouwens met de speelplek voor de kinderen? Komen er nog nieuwe bomen terug voor de kastanjes die de laatste jaren zijn gekapt? En de ruimte die de bewoners sinds corona gebruiken om dagelijks te fitnessen om de overtollige corona kilo’s tegen te gaan? En hoe hoog wordt het gebouw en hoe zit het met de parkeergelegenheid en de toenemende parkeerdruk als gevolg van bezoekers en nieuwe bewoners? Allemaal zaken waar Adri Hopman en zijn plan niks over zeggen.

Adri Hopman heeft niet eens de moeite genomen om de omgeving in zijn plan op te nemen. Dat komt hem vast niet goed uit. Past natuurlijk niet in zijn lobby richting politiek. Want de negatieve kanten van je plan vertel je pas later. Dat heet strategie, want het vergroot alleen maar de kans op bezwaren als je het wel doet. Iets van toegevoegde waarde voor de buurt staat ook niet in het plan van Hopman. Zo is het ook gegaan met de nieuwbouw op het voormalige terrein van Toonbeeld. Die conceptaanvraag Omgevingsvergunning is nergens op gebaseerd. Kan de prullenbak in, weg ermee. Initiatiefnemers als Adri Hopman denken voornamelijk aan zichzelf – en hun portemonnee en hun opdrachtgever wellicht – en hebben geen boodschap aan omwonenden. Snel bouwen, snel geld verdienen, snel wegwezen en de gemeente lost de inpassingsproblemen maar op. Dat is helaas de stijl.

Ik maak mij dus zorgen over deze ontwikkeling op het terrein van De Maranathakerk. Ik ben overigens niet tegen een gezondheidscentrum en ook niet tegen nieuwe woningen. Vertel alleen een eerlijk verhaal, kom je beloftes na en zorg voor een goed onderbouwd plan met een goede inpassing in de woonomgeving. En betrek de bewoners erbij. Ik hoop dat u mij niet teleurstelt.

Met vriendelijke groeten,

Klaas Dekkers
Bewoner van de Prins Hendrikstraat.