Lezerspost: zandsuppletie

In uw editie van 15 juni wordt (eenzijdig door Rijkswaterstaat) uitgebreid bericht over de huidige zandsuppleties voor de Noordzeekust onder andere nabij Castricum. Ten gevolge van het zinloze en kostbare verplaatsen van zand verdwijnt ons belastinggeld al jaren letterlijk in een bodemloze put. Zand dat door stroming gewoon weer geruisloos verdwijnt waarna de volgende suppletie gaat plaatsvinden. Het tegengaan van de afkalving van de stranden kan allemaal veel intelligenter en effectiever, maar dat gebeurt niet.

Ik ben zelf geen waterbouwkundig ingenieur, maar als betrokken en bezorgde burger, wonende aan de kust, kan ik zelf in ieder geval wel concluderen dat de huidige methode niet werkt. Terwijl er diverse alternatieve methoden beschikbaar zijn als substituut met een hogere efficiëntiegraad, op langere termijn effectief en (omgerekend) tegen lagere kosten. Als er wellicht bedrijfsmatige partijen bij betrokken zijn die er financieel belang bij hebben om deze inefficiënte werkwijze in stand te houden, dan lijkt mij een nader onderzoek gewenst.

Loek de Git, Castricum