Lezerspost: verkeersproblemen in Castricum of niet?

De Castricummer staat al jaren bol van de problemen met het verkeer in Castricum. Mijns inziens een onoplosbaar probleem. Jaren geleden had het gemeentebestuur een vooruitziende blik op de verwachte groei van de bevolking en legde de Soomerwegh aan om de doorstroming te bevorderen.

Het bestuur daarna wilde geen racebaan door het dorp en liet aan de Smeetslaan een flat plaatsen waardoor dit plan definitief van de baan was. Nu zitten we met de gebakken peren en is de enige zinnige oplossing om de spoorlijn te verplaatsen langs de N203. Dan zijn we veel problemen kwijt. Echter dit plan is kostbaar en is al afgewezen.

Maar wordt het ondertussen niet eens tijd om het werkelijke probleem te erkennen. Ik geef toe dat dat probleem niet vandaag of morgen op te lossen is, maar als we er eens over communiceren en erkennen dat de oorzaak van alle problemen die onze samenleving nu heeft hieraan ten grondslag ligt. Dan denk ik aan het huizentekort, luchtverontreiniging, verkeersagressie, fileproblemen, overvolle treinen, opvang gebrek voor asielzoekers, irritaties in toeristensteden, achteruitgang van de natuur en zo kun je een lijst van vele pagina’s maken.

Al in 1976 maakte onze koningin bekend dat Nederland vol is. Er waren aantrekkelijke regelingen om te emigreren in het leven geroepen. Ondertussen waagt geen politicus het meer om hier ook maar iets over te zeggen en blijft Nederland maar voller worden. In de natuur is dit allemaal goed geregeld. Als er teveel van een soort is worden er vanzelf minder geboren. Zijn er te weinig dan planten ze zich gewoon wat sneller voort om niet uit te sterven. Dit alles zonder onze ecosystemen te belasten op wat voor manier dan ook. Er is echter één soort die hier maling aan heeft en zich ongebreideld blijft voortplanten. De mens! Terwijl deze het meest ontwikkelde brein heeft van alle soorten levende wezens op onze aardbol.

Op school heeft de mens geleerd dat om welvaart te verkrijgen groei nodig is. Echter dat daar grenzen aan zijn is niet geleerd. Dat moment is nu bereikt en dat kun je zien aan de stijgende prijzen. Het leven begint steeds duurder te worden en dat kun je het best zien aan de huizenprijzen. Drinkwater wordt langzaam aan steeds schaarser en datzelfde zien we bij gas, elektriciteit en voedsel. Fietsers gaan al niet meer op zondag hun rondje rijden omdat het te druk wordt op het fietspad en er staat dagelijks file op de Soomerwegh.

Ik begrijp dat niet iedereen op deze manier naar deze problematiek kijkt, maar ik denk dat een ommekeer hoog nodig is als we de kwaliteit van leven niet verder willen degraderen. De reden waarom ik dit schrijf is dat ik reactie wil krijgen en dat mensen gaan nadenken over hoe we verder moeten in onze samenleving. Of we doorgaan met de huidige verkeersproblemen met extra asfalt leggen of heel andere oplossingen bedenken.

Een bezorgde burger van Castricum
(Gegevens inzender bij de redactie bekend)