Lezerspost: Vereniging Castricum Veilig blij: ,,Gemeente meldt nu zelf zich niet aan opdracht gemeenteraad te houden’’

In het artikel in De Castricummer van 6 september zegt een woordvoerder van de gemeente: ,,De VCV is te voorbarig met zijn conclusie, want er zijn nog geen besluiten genomen’’ en ,,De gemeenteraad heeft opdracht gegeven on de spoorwegovergang en de Dorpsstraat verkeersveilig te maken. Daarbij is een autoluwe Dorpsstraat het uitgangspunt.’’ Dat is dus precies waar de schoen wringt. Het college geeft via de woordvoerder toe dat het zich niet aan de opdracht van de gemeenteraad houdt en ook tijdens de participatie de bewoners en ondernemers een verkeerd beeld heeft voorgehouden.

De opdracht van de raad, met een door een meerderheid aangenomen amendement, is namelijk compleet omgedraaid. Deze luidde letterlijk als volgt: ,,Het college de opdracht te geven om het participatietraject met inwoners en ondernemers opnieuw op te starten om te komen tot een verkeersplan om de overweg Beverwijkerstraatweg op korte termijn substantieel veiliger te maken. Daarbij wordt in ieder geval gekeken naar de inrichting van een autoluwe Dorpsstraat, het verbeteren van de verkeersstructuur in de verzetsheldenbuurt en het verbeteren van de verkeersstructuur in de Prinses Beatrixstraat.’’

Uitgangspunt is dus niet de Dorpsstraat maar de overweg. De bewoners en ondernemers mogen dus wel meepraten maar blijkbaar niet over het werkelijke uitgangspunt en het college stuurt nu op een tussenbesluit op het advies om de Dorpsstraat eenrichting Noord-Zuid te maken en dan verder te kijken wat de gevolgen zijn voor alle omliggende straten en wijken. De VCV zal de raadsleden hierover nader informeren en dringend vragen niet eerder een besluit te nemen totdat echt alles duidelijk is.

Vereniging Castricum Veilig