Lezerspost: stemmen

Op 14 maart deed mijn 96-jarige schoonvader zijn burgerplicht en ging stemmen. De kant van het  stembiljet waarop zijn naam stond had hij bij zich, de andere kant netjes afgeknipt. Ondanks dat hij ter plekke zijn paspoort, ID en rijbewijs kon laten zien, was men op het stembureau onverbiddelijk en mocht hij zijn stem niet uitbrengen. Een ongelofelijke gang van zaken. Hartelijk dank aan de medewerker van het stembureau.

Een zeer verontwaardigde schoondochter
Ellen ten Broek, Heiloo