Lezerspost: ruimte voor kunst

Fijn dat de gemeenteraad voltallig achter het idee van Lokaal Vitaal staat om kunstuitingen (meer) ruimte in de publiekshal van het Gemeentehuis in de kern Castricum te geven. Toch ook een paar suggesties en een nuancering van het beeld dat Ans Pelzer in de Castricummer (26 april) geeft dat ’toenmalig wethouder Ron de Haan’ in december 2019 besloot met de exposities te stoppen. Tot aan de lockdown in maart 2020 heb ik met plezier de openstelling op donderdagavonden opgeluisterd.

Maar inderdaad, het gemeentehuis is geen museum of galerie; dus voelden de gemeentebodes, schoonmakers en ambtenaren zich soms wel wat overvraagd voor de lapjes en de doekjes, de nootjes en de wijn. Muurlampen die scheef hingen werden vastgeschroefd maar daar moest het dan wel zo’n beetje bij blijven, kreeg de wethouder te horen. Openstelling op zaterdagmiddag? Complex, want hoe doen we dat dan met personeel, energie, beveiliging, toiletgebruik?

Nieuwe bezems vegen schoon. Goed dat er na de ellendige coronajaren dwars tegen de bezuinigingen op (cultuur)subsidies in werk gemaakt wordt van de terugkeer van kunst in het Huis van de Democratie. Ik hoop dat bestuurders en raadsleden in hun enthousiasme en toewijzing van financiële middelen de andere huizen in de gemeente niet vergeten waar sinds jaar en dag vrijwilligers zich het snot voor de ogen werken om exposities van professionele kunstenaars mogelijk te maken. Ik noem Limmen Cultuur, Atelier Marina en Sabrina, De Oude Keuken, Perspectief in Bakkum, Geesterhage en de prachtige exposeerlocatie, het kerkje de Kemphaan op eiland De Woude.

Ron de Haan
Oud-wethouder gemeente Castricum