Lezerspost: reactie op brief over gezondheidscentrum in Maranathakerk

Ik kan mij de reactie van de heer Dekkers in De Castricummer van afgelopen week inzake ons plan om op de locatie Maranathakerk een gezondheidscentrum te realiseren, goed voorstellen. U voelt zich volledig buitenspel gezet. En dat is absoluut niet onze bedoeling.

Wij hebben de intentie om op deze mooie plek in het dorp de huidige kerk te vervangen door een gezondheidscentrum met daarop twee lagen woningen. Dat hebben we eerder dit jaar aan de gemeente en het college kenbaar gemaakt door een plan daartoe in te dienen. Dit plan is ingediend als een ‘concept’ aanvraag, waarover gemeente en college zich een oordeel kunnen vormen en dit vervolgens kunnen meenemen in de discussie wat er op deze locatie zou kunnen komen. Ongetwijfeld zal dit met de omwonenden besproken worden, zoals wethouder De Haan de omwonenden heeft toegezegd.

We willen zelf ook dolgraag ons plan aan de omwonenden presenteren, echter dat is pas mogelijk nadat we bericht hebben gekregen van het college dat zij ons plan willen meenemen in de overweging om op deze locatie een filmtheater ofwel een gezondheidscentrum ofwel een combinatie van beide met woningen te realiseren. Maar wellicht is ook een andere invulling denkbaar. De raad heeft in elk geval aan het college verzocht om nu snel met een voorstel tot invulling te komen. Ik heb vorige week vernomen dat op dit moment een ambtelijke werkgroep de mogelijkheden onderzoekt, dus ook wij wachten dit in spanning af. Als omwonenden krijgt u in elk geval – welk plan het ook wordt – alle mogelijkheid om mee te denken.

Adri Hopman, Castricum