Lezerspost: politiek unicum in Castricum?

Het College in Castricum heeft voor 22 december 2022 een raadsvoorstel gedaan dat nagenoeg uniek is in Nederland. Het gaat daarbij onder meer om:

  • een **** (een politieke partij wil dit woord zelfs niet meer gebruiken) in de Dorpsstraat te maken
  • gelijktijdig op het Stationsplein én een publieksvriendelijk entree te maken én op diezelfde plek een tunnelbak voor auto’s neer te leggen
  • de Ruiterweg (= ooit een weg van/voor ruiters!) tot nieuwe hoofdstraat van Castricum te bombarderen

Er zijn acht partijen in Castricum. Behalve het College vind GEEN ENKELE PARTIJ dit een goed voorstel: vier schijnen tegen te stemmen en de rest vind ook dat het College zijn huiswerk moet overdoen. Er zijn in democratisch Nederland colleges om veel minder gesneuveld. Maar in Castricum mag dit College zijn ‘huiswerk’ overdoen.

Niet alleen de (buurt)bewoners in het dorp zijn fel tegen, zelfs de ondernemers zien het niet meer zitten. Er is zelfs nog niet één groep of partij die zijn steun aan dit voorstel wil geven!

Waarom zou je besluiten dit College, dat na tientallen jaren met dit nu afgewezen voorstel kwam, nu een alternatief te laten ontwerpen? Verwacht je dan wel meer draagvlak te krijgen? Of krijgen we dan een (ander?) voorstel dat met de politieke hakken over de sloot wordt binnen gehaald?

Eén voorstel over de Beverwijkerstraatweg dateert al uit 1929. Tientallen plannen hebben het nooit gehaald. Er wordt nu een definitief besluit voor de lange termijn over acht à negen jaar verwacht. Dat bekent dat we pas ná 2029 gaan besluiten! In dat jaar kunnen we dan dus een EEUW besluiteloosheid in Castricum gaan ‘vieren’! Zou dat een politiek unicum zijn?

Hans van Balgooi