Lezerspost: participatie Koekoeksbloem

Wat is participatie? Volgens het woordenboek betekent het ‘actieve deelname’ en ‘meedoen’. Wat is leefbaarheid? De mate waarin de omgeving aansluit bij de eisen en wensen van de mensen die er wonen. De gemeente propageert participatie, leefbaarheid en zelfs groen bouwen voor de burger bij het maken van de bouwplannen. Op deze wijze probeert men aan te geven dat de burger een stem zou hebben.

Wat is de realiteit:

Bij de Koekoeksbloem is de gemeente voornemens om een tweetal flats te bouwen. De buurtbewoners hebben geen bezwaar als er gebouwd wordt – mede gezien de woningcrisis – echter het geheel dient wel enigszins te passen in de buurt, zodat het ook populaire en tevens misbruikte woord ‘leefbaarheid’ niet helemaal wordt verpulverd. Het woord ‘groen bouwen’ is ook iets wat misbruikt wordt, hoewel ik niet uitsluit dat de flats groen geschilderd gaan worden. Participatie zoals de gemeente die uitvoert, betekent voor de burgers echter alleen het kunnen meedenken waar een parkeerplaats eventueel kan komen, dan wel of er een boom gered kan worden.

Dit is niet de participatie waar de burger om vraagt. Bij echte participatie zou het ernstig geschonden vertrouwen tussen overheidsinstanties en de burger juist enigszins worden hersteld. Vertrouwen dat ook geschonden wordt als gevolg van het ’toevallig’ plannen van belangrijke bijeenkomsten voor de buurt vlak vóór reguliere vakanties, waarbij veel mensen al daadwerkelijk op vakantie zijn. Die bijeenkomsten, waarbij de bewoners niets te zeggen hebben over de hoogte en massaliteit van de bouw, worden schijnbaar gehouden zodat de gemeente deze weer kan ‘afvinken’.

Op de locatie Koekoeksbloem worden negentig woningen gebouwd, verdeeld in een tweetal flatgebouwen. Bij kritiek van de omwonenden hierop probeert de gemeente een soortement van collectief schuldgevoel van de woningnood, door onder andere het nalatig zijn van de gemeente zelf, bij de bewoners neer te leggen. Het creëren van draagvlak en het kunnen komen tot consensus zou het doel van de gemeente moeten zijn. Pas dan is er sprake van respect en vertrouwen, waarbij dit alles ook ten gunste komt van de leefbaarheid.

Wat 95% van de omwonenden wil is dat de flats wat minder hoog worden, met daarbij het liefst een invulling van de daadwerkelijke behoefte naar type woningen voor jong en oud, te bezien door middel van onafhankelijk onderzoek zonder een ‘eigenbelang’. Het verlies aan zeer veel groen en het inleveren van een groot speelveld, waarvan door jeugd vanuit de omringende gemeentes ook gebruik wordt gemaakt, nemen we in het kader van te kort woningen voor lief. Vraag blijft wel echter in hoeverre er niet een verband bestaat tussen jeugd en vandalisme versus tekort aan ontlading en sport en spel.

Gevolg van de bestaande bouwplannen bij de Koekoeksbloem is dat er verkeersoverlast zal ontstaan, tekort aan parkeerplaatsen, irritaties, inkijk, aanzienlijk verminderd zonlicht, een grote afbraak van broed- en leefgebied van vogels plus zoogdieren en als gevolg van doorstroming van de groot geconcentreerde doelgroep een verminderde betrokkenheid met de omgeving.

De gemeente beweert bijvoorbeeld in het kader van tekort aan parkeerplaatsen: ,,Ja, maar alles voldoet aan de norm zoals wij die stellen.’’ (men neme bijvoorbeeld eerst namelijk het aantal bewoners en de oppervlakte voor het parkeren en afhankelijk van de uitslag rekenen wij gewoon naar de norm toe). Dit niet door middel van een toverstok, maar door het vertellen van sprookjes, want nu is het verhaal dat er zogenaamd plots een verminderd autobezit zal zijn bij nieuwe bewoners (vermoedelijk allemaal een leasefiets van de gemeente zijnde ondersteuning van het bedrijfsleven dan wel een anti-obesitas project met als motto: ‘fietsen is vet?’).

De gemeente geeft ook aan dat de flatgebouwen wel passend zijn in de omgevingsvisie. Tsja, als ik de Euromast als vergelijk neem, waarom wordt er dan niet dertig verdiepingen hoog gebouwd? Ergens naar toe rekenen heet dit. De gemeente kan desnoods een peloton uittrekken aan community managers en buurtregisseurs maar de gemiddelde burger laat zich niet misleiden. Gemiste kans voor de gemeente, ook bij de bouw van hoogbouw op het terrein van Landgoed Duin en Bosch. Als die appartementen hoger gebouwd zouden worden dan zou niemand daar last van hebben. Locatie Koekoeksbloem laat zich niet lenen voor correcties door de gemeente als gevolg van nalatigheid.

Anders gezegd; laten we met elkaar de oplossing zoeken en elkaar ook niet voor de gek houden. Begrip voor elkaars standpunten moeten we met elkaar zien te bewerkstelligen met als doel consensus te behalen. Laten we de participatie en leefbaarheid uitvoeren naar de betekenis van het woord met daarbij een oproep aan alle fracties om de alternatieve bouwplannen zoals ook aan hen is verstuurd te gaan bestuderen waar tot op heden geen antwoord is ontvangen. Ik hoop dan ook op een wijs besluit van de gemeente ten einde te komen tot een begin van het herstel in het geschonden vertrouwen.

Gegevens inzender bij de redactie bekend