Lezerspost: paardenpoep

Ik las het stukje ‘Weren van paarden strandplateau Castricum aan Zee’, wat betreft eventuele bacteriën e.d. in de Castricummer d.d. 16 augustus 2023. Zo verbaasde ik mij onlangs bij De Bloemen, even voorbij de skatebaan. Een paard liep daar tussen de twee rode paaltjes door op het fietspad tegenover een klein kinderspeeltuintje. Ik reed met mijn fiets achter dit paard. Het paard moest blijkbaar echt poepen en liet echt een hele hoop poep achter op dit rode fietspaadje, terwijl de kinderen via dat pad naar het speeltuintje over en weer renden.

Ik zei tegen de berijdster van het paard: ,,Jemig, dit moet u toch opruimen, zo midden op dit fietspad en bij dit speeltuintje?’’ ,,Ik heb niets bij mij, antwoordde zij.’’ Waarop ik zei: ,,Als je een hond hebt, moet je ook de poep opruimen, daar ben je toe verplicht. Jouw paard laat daarentegen een enorme grote hoop poep hier zomaar achter liggen!’’ Onbegrijpelijk, dat de meeste hondenbezitters mede met behulp van de gemeente Castricum gratis zakjes uit een apparaat kunnen trekken en gelijk de poep via dat zakje in de daarbij behorende afvalbak kunnen gooien.

Uitstoot van paarden is in hoeveelheid ontzettend, de berijders laten dit gewoon overal op straat liggen, hebben geen schep, geen afvalbak mee of iets dergelijks. Dat dit wel wordt toegestaan door de gemeente Castricum, Limmen e.d. is onterecht!

Mw. M.H. Keur, Limmen