Lezerspost: onvrede over ontwikkelvisie Geesterduin 2.0

Donderdag 14 september zal Hoorne Vastgoed de Ontwikkelvisie Geesterduin 2.0 presenteren tijdens de Raadsinformatieavond. Maar welk plan nu gepresenteerd wordt is onduidelijk. Er zijn drie participatiebijeenkomsten geweest waar een ieder kon zeggen wat ze van de plannen vonden. We hebben namens de omwonenden op verschillende momenten aangegeven wat onze bezwaren zijn en welke knelpunten nog moeten worden opgelost voordat wij als omwonenden akkoord zouden kunnen  gaan. Wij vinden dat we als directbetrokkenen in de buurt een belangrijke gesprekspartner moeten zijn. Maar in de procedure van Hoorne is geen plek voor dialoog, zij bepalen zelf wat ze aanpassen in de conceptvisie. Dus het is voor ons volstrekt onduidelijk wat er straks in de te presenteren ontwikkelvisie staat.

Dat wordt mede gevoed door het artikel in het Noordhollands Dagblad van 4 september jl. met als kop ‘Castricum wil de lucht in rond Geesterduin’ en waar gesproken wordt van bouwen tot 7 hoog! Waar halen ze het vandaan? Wij hebben vanaf het begin al gepleit voor dialoog tussen de gemeente/Hoorne Vastgoed en de omwonenden om te komen tot aanvaardbare oplossingen voor gesignaleerde knelpunten, maar de Hoorne-trein dendert voort. Men is pas bereid weer met ons te overleggen nadat de ontwikkelvisie door de raad is vastgesteld en dan ook nog onder de beperking dat dan zal worden bekeken of onze ideeën en knelpunten kunnen worden meegenomen (hic!).

Dat zijn we niet gewend als Buurtcomité Regio Geesterhage. We hebben de afgelopen 22 jaar, zolang als we bestaan, altijd in goed overleg met gemeente en projectontwikkelaar (destijds Biesterbos) gewerkt. En als je naar het resultaat kijkt in onze omgeving, woningbouw aan de Nelson Mandelahof, Zilverzand, Koraalzand, Eerste Kwartier,  renovatie Geesterhage, renovatie parkeerplaatsen, renovatie Geesterduinweg, renovatie winkelcentrum, dan vinden wij dat er altijd een goede oplossing is gekomen waar de omwoners achter staan. De werkwijze van Hoorne wekt bij ons zeer veel onvrede op. Naast onvrede over de werkwijze hebben we ook grote onvrede hoe Hoorne denkt over het vinden van voldoende parkeerplaatsen. Voor het grootste deel op het dak parkeren lijkt ons niet erg realistisch. Ons advies aan Hoorne: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Ben Scheltens, voorzitter Buurtcomité Regio Geesterhage