Lezerspost: Ontwikkelingen plan Maranathakerk en dorpspolitiek

Open brief aan de raadsfracties CKenG en GDB

Eerlijkheid en politiek gaan niet altijd samen. Daar hebben wij weer een mooi voorbeeld van. De gemeenteraad heeft op 6 juli jl. bij meerderheid besloten om de Maranathakerk te slopen. Ook is besloten dat het omliggende terrein een compleet nieuwe bestemming krijgt. Het besluit is genomen op initiatief van de lokale partijen CKenG en GDB, zonder enige vorm van participatie. Ook nog eens op een raar moment, 6 juli 2021, toen driekwart van Nederland met de koffers in de hand stond om op vakantie te gaan. Partijen die dit op hun geweten hebben zijn naast CKenG en GDB, indieners van de motie, ook PvdA, CDA, VVD en Fractie Schoonhoven, die de motie steunden. Allemaal partijen die om het hardst roepen hoe belangrijk het is dat er goed geluisterd wordt naar de burger. Partijen ook die hoog opgeven van bewonersparticipatie. Aan m’n hoela.

Het besluit van 6 juli staat haaks op de eerder ingezette lijn van wethouder Ron de Haan (Vrije Lijst). De Haan had het nobele plan om eerst met belanghebbenden en bewoners zorgvuldig in gesprek te gaan en een visie op te stellen voor het gebied. De motie van CKenG en GDB stak daar een stokje voor. Wethouder De Haan is simpelweg de pas af gesneden door die partijen. Zijn initiatief voor burgeroverleg hoefde ineens niet meer van CKenG en GDB. Dorpspolitiek van amateuristisch niveau en ook nog slecht getimed.

Gelukkig zijn er ook fatsoenlijke fracties. GroenLinks, D66, De Vrije Lijst, Forza Castricum en Lid Kooter stemden tegen de motie van CKenG en GDB. Zij wilden dat het door wethouder De Haan ingezette participatietraject eerst netjes werd afgerond. CKenG en GDB maken het wel erg bont. In opdracht van CKenG en GDB is gelijk ook al het huurcontract met het Supreme College opgezegd, dat onlangs is ingegaan en tot 2024 loopt. CKenG en GDB vonden haast maken met de plannen belangrijker dan zorgvuldige burgerparticipatie. De meerderheid heeft het natuurlijk voor het zeggen in de politiek, maar wij omwonenden vinden dit onbehoorlijk bestuur. Mevrouw Kelder (CKenG), die contact opnam met één van ons omwonenden, maakt het van kwaad tot erger. Ze probeert de zaak te sussen en beweert dat nog niets is besloten. Wij overwegen haar een leesbril cadeau te doen met de tekst uit het raadsbesluit van 6 juli 2021. Daar staat het namelijk in.

Geachte fractie van CKenG en GDB, als u bewonersparticipatie echt belangrijk vindt en als u luisteren naar de burger werkelijk hoog in het vaandel heeft, neem dan contact met ons op. Ons zit iets dwars. Wij hebben het inmiddels voor u makkelijk gemaakt en ons verenigd tot een Belangengroep Omwonenden Maranathakerk. Inmiddels zijn meer dan veertig bewoners hierbij aangesloten. Neemt u onze uitnodiging aan?

Namens de Belangengroep Omwonenden Maranathakerk,
Klaas Dekkers