Lezerspost: Oekraïne

Rusland heeft in Oekraïne een immense humanitaire ramp veroorzaakt. De vluchtelingenstroom is op gang gekomen en het is niet uit te sluiten dat Oekraïners naar Castricum komen. Daarbij hoop ik dat de gemeente  daar met meer zorg zal omgaan als dat is gedaan met de statushouders. De gemeente heeft de taak voor de huisvesting zorg te dragen ingevolge een besluit van het ministerie. Dat men een dergelijk taak uitbesteedt is op zich geen probleem, het wordt wel een probleem als de gemeente aan de uitbesteding geen voorwaarden stelt, waaronder huurcontracten die voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving.

Met panden aan de Oosterzijweg in Limmen en de noodbouw aan de Puikman in Castricum is voorlopig onderdak geregeld. Helaas is dat gebeurd met de inschakeling van een marktpartij zonder dat de gemeente daaraan VOORAF kwalitatieve voorwaarden heeft gesteld. De opgestelde (wurg)huurcontracten beschermen de  verhuurder in het extreme terwijl de huurders rechteloos worden gemaakt. Zaken die bij bijvoorbeeld een woningbouwvereniging niet zouden zijn gebeurd.

De volgens huurrecht vastgelegde huurbeschermingsmaatregelen zijn de statushouders ontnomen. Tot op heden houdt de gemeente zich afzijdig, ondanks dat men op de hoogte is van de onregelmatigheden. Statushouders voelen zich bedreigd en machteloos. Een groep betrokken burgers is bezig met ondersteuning, maar de problematiek verdient vooral aandacht van vooral de burgemeester en wethouders.

Het oogt alsof een individuele wethouder hier aan de touwtjes trekt en steeds stelt dat er namens de gemeenteraad wordt gehandeld. Dat laatste trek ik sterk in twijfel. Mijn verzoek is simpel, behandel de huidige en toekomstige vluchtelingen met respect en vooral volgens Nederlandse normen en waarden en niet uitsluitend op financieel gewin van marktpartijen. Juist een (lokale) overheid zou de uitvoering en handhaving van bestaande wetgeving moeten stimuleren en wanneer noodzakelijk moeten afdwingen.

Gegevens inzender bekend bij de redactie