Lezerspost: nieuwe ondemocratische aanslag op ons strand

Na alle twijfelachtige ontwikkelingen in het verleden worden we nu weer geconfronteerd met een nieuwe ontwikkeling. En dat is de oprichting van een hotelaccommodatie op het strand bij strandpaviljoen Zoomers in de vorm van zestien extra strandhuisjes met een dagelijkse  verhuurmogelijkheid. Terwijl deze grote beleidsverandering normaliter via een bestemmingsplanwijziging dient plaats te vinden met bijbehorende raadsbehandeling, kiest het college er nu voor om een olifantenpaadje te bewandelen en de vergunning te verlenen met een ontsnappingsclausule in het bestemmingsplan, bedoeld voor kruimelgevallen zoals als het tijdelijk plaatsen van een toiletgebouw.

Niet erg professioneel, uiterst onzorgvuldig en zeker niet democratisch. De gemeenteraad werd alleen geïnformeerd in de commissie van 20 juli jl. Wat betekent dit voor de burgers en de dagrecreanten?

  • De toenemende drukte zal een zware claim leggen op het afgesproken laagdrempelige familiestrand.
  • Door deze vergunningverlening gaat een precedent ontstaan en heeft het college juridisch geen poot om op te staan als de andere strandhuisjes ook willen gaan verhuren.
  • Met deze de toevoeging van deze hotelfunctie aan het strand maakt het college de toekomstige verkoop aan een grote nationale of internationale investeerder wel erg aantrekkelijk. Er zal dan een onomkeerbare situatie ontstaan waarbij de gemeente geen enkele grip meer op de strandaccommodatie houdt.

Tijdens de commissievergadering van 20 juli werd op een pijnlijke wijze duidelijk dat een aantal partijen (D66, VVD en Lokaal Vitaal) niet goed op de hoogte was van de negatieve juridische consequenties in de toekomst. De vragen daarover van het CDA, PvdA en GroenLinks werden ontweken of domweg niet beantwoord. Het is meer dan zorgelijk dat op deze wijze door het college en een meerderheid in de gemeenteraad wordt geacteerd. Een oproep aan het college is daarom: herbezinning!

Rob en Gretha Glass