Lezerspost: Manhattan langs De Bloemen

De gemeente faalt al jarenlang met de bouw van betaalbare huur- en koopwoningen voor Castricummers. Eigen grond ging naar ontwikkelaars en bijvoorbeeld op het Duin en Bosch-terrein lieten college en raad (anders dan in andere gemeenten) de kansen liggen om te sturen op een goed evenwicht tussen sociale en andere bouw. Het was vooral eerst bouwen voor VeelVerDieners. De lokale ondernemer Van Vliet lukte het bij het gemeentehuis wel om divers te bouwen met voorrang voor Castricummers.

Nu, niet toevallig (?!) in een gebied waar vooral sociale woningbouw en het woonwagenkamp is, schiet de gemeente compleet door. Zie o.a. het raadsvoorstel dat op 23 november wordt behandeld in de raad. Op de tennisbanen bij De Bloemen komen eerst 96 flexwoningen en straks (exit TVC) minimaal (!) 160 woningen in vijf lagen. Dit naast de geplande negentig woningen met lagen zes en vijf hoog op het voormalig Montessori-terrein en straks (hoeveel/hoe hoog?!) woningen op de plek van de sporthal.

Bouwen prima. Maar volgens de vastgestelde omgevingsvisie wordt er gebouwd met respect voor onze waarden en de identiteit van de dorpen en (ook volgens het coalitieakkoord) passend bij de schaal van de omgeving. En verkeer en parkeren? In maart sprak het college nog uit, dat bij bouwen op Berg en Bal het parkeren op de eigen kavel moet plaatsvinden, maar nu al stelt datzelfde college voor om af te wijken van de parkeernorm. De zoveelste geschonden beloftes van onze politiek? Raadsleden, laat zien dat je onze stem waard bent.

Bert Visser, Castricum