Lezerspost: knip Dorpsstraat

Het Dorpshart is verknipt. Ik blijf mij verbazen dat er gekozen is voor winst (autoluw) in de Dorpsstraat en een last voor de omliggende straten. Dit is voor mij specifiek de Prinses Beatrixstraat. In deze straat is met de verhoogde verkeersbelasting, die de knip met zich meebrengt, een grens overschreden.

We hebben al jaren de ervaringen met de vrijdagmarkt, die extra verkeersdrukte geeft in de Prinses Beatrixstraat. Met de knip in de Dorpsstraat wordt de Prinses Beatrixstraat belast met een ‘zeven dagen markt’ verkeersdrukte. Dit is wel degelijk een schop tegen het zere been van de bewoners. De ‘jaren 50’-bouw met de beperkte afstand tussen de gevels maakt het niet goed mogelijk om van de straat een serieuze doorgaande weg te maken. In 2009 is de Prinses Beatrixstraat heringericht. Actief heb ik met de gemeente nagedacht over de maximaal haalbare inrichting. Toen en nog steeds is de conclusie dat de Prinses Beatrixstraat niet geschikt is voor nog meer (vracht)verkeer.

In deze pilot is bedacht dat de route Kleibroek / Oranjelaan als voorkeur geldt voor het verkeer. De pilot laat zien dat het tegendeel waar is. Laat de verkeersstromen zoals ze zijn en ga niet knippen, dit is gerommel in de marge. En de kreet ‘het zal even wennen zijn’ kan me gestolen worden. Als er wat moet gebeuren, dan moet dat een groter verkeersplan worden. Het aantal bewoners, het verkeer en Castricum zullen alleen maar groeien.

Frans van Amersfoort, Castricum