Lezerspost: klimaatverandering

In de Castricummer van 8 september werd verslag gedaan van een bijeenkomst over klimaatverandering. Aan de orde was het OPCC-rapport. Wat telkens weer opvalt is de urgentie waarmee standpunten naar voren worden gebracht. We worden gedreigd met hel en verdoemenis als we niet onmiddellijk iets gaan doen. ,,Er is niet veel tijd meer en de komende tien jaar zijn cruciaal, hoe langer we wachten hoe moeilijker en duurder het ombuigen wordt. Nu doorpakken is geld besparen.” En tenslotte: ,,Het gaat niet zonder pijnlijke keuzes.” Allemaal teksten om mensen tot actie aan te zetten. Welke? Om ze de stuipen op het lijf te jagen of om ze voor te bereiden op een al dan niet financieel onzekere toekomst. Is dat nou nodig?

Dat het klimaat verandert, staat wel vast. Dat is echter niet de eerste keer in het bestaan van de aarde. Heel lang geleden smolt de ijskap in het noorden van Europa ook al. Tata Steel bestond nog niet, we vlogen niet en we stookten nog niet op kolen. Daarna werd het warmer op aarde. Niemand weet hoe dat kwam. Wat is de invloed van de mens op de klimaatverandering? We weten het niet en dat is maar goed ook. Sommige onruststokers veranderen het woord klimaatverandering door klimaatcrisis. Bij een crisis zoals de coronapandemie moet onmiddellijk worden ingegrepen. Elke storm, overstroming, elke periode boven de dertig graden is een bewijs van een crisis. Dus er moet worden ingegrepen worden. Hoho, rustig aan.

Sommige politici willen ons graag in de richting van een klimaatdictatuur duwen met heel veel beperkingen die ons leven er niet leuker op maken. Alleen al de gekkigheid om ons van het gas te halen en biomassa te gaan stoken. Biomassa jaagt meer CO2 de lucht in dan steenkool en gas. Er is gas in overvloed en het is relatief schoon. Dat de gasproductie in Groningen stopt, betekent niet dat de gasconsumptie ook moet stoppen. Zon en wind leveren voorlopig te weinig energie op energieneutraal te leven. Bovendien vervuilt het verbranden van hout enorm en zijn windturbines foeilelijk. Zolang er geen kernenergie of energie uit waterstof beschikbaar zijn, is inzetten op aardgas belangrijk en nodig.

Verder? Jazeker. Gebouwen isoleren en zuinig omgaan met fossiele brandstoffen, maatregelen treffen om extreme regenval of droogte op te vangen en zonnepanelen op daken en parkeerplaatsen. Kritisch kijken wat je wel en niet koopt en niet te vergeten doorgaan met de ontwikkeling met kernreactoren die stroom leveren. Zie je, zo somber is het niet.

Herman Sterken