Lezerspost: je zal er maar moeten wonen!

Het dak van de containers aan de Puikman dat zou zijn gerepareerd, is opnieuw gaan lekken. Dat bleek tijdens de regenbuien van de afgelopen weken. De al onbewoonbare woningen zijn daarom al vier weken onbewoonbaar! CastricumVoorIedereen vraagt zich samen met de bewoners af of er geen enkele controle is uitgevoerd na de reparaties. Een aantal bewoners hebben al geruime tijd gezondheidsklachten door de niet aflatende schimmelvorming en weten niet waar ze terecht kunnen met deze klachten.

Volgens de Wet Goed Verhuurderschap is iedere gemeente vanaf 1 juli 2023 wettelijk verplicht om een meldpunt te openen, waar huurders terecht kunnen met al hun klachten, dus ook met schimmelklachten. Daarnaast heeft de gemeente wel degelijk zorgplicht, zoals in onze Grondwet is vastgelegd in de inburgeringswet, onder het sociale grondrecht op woonzekerheid. CastricumVoorIedereen heeft het college hierop geattendeerd tijdens de bespreking van het Burgerinitiatief op 29 juni en 6 juli, maar is het nog steeds onduidelijk of de gemeente Castricum hier nu, twee maanden later, aan voldoet.

Marjo Husslage
CastricumVoorIedereen