Lezerspost: Integraal Verkeersplan Limmen

Op 8 januari ontvingen wij via de media de informatie dat de gemeente Heiloo wil gaan bouwen zonder dat de aansluiting op de A9 is gerealiseerd. Deze eventuele beslissing heeft consequenties voor met name de verkeersafhandeling in Limmen. In het IVP voor Limmen is uitgegaan van oplossingen voor geconstateerde huidige en toekomstige problemen en kansen gebaseerd op het uitgangspunt dat een aansluiting A9 binnen afzienbare tijd gerealiseerd is. Zonder deze realisatie klopt het geaccordeerde IVP niet. Het verkeersplan waar Heiloo op inzet sluit niet aan op het IVP van Limmen. Dat is vreemd omdat tijdens de participatierondes meerdere keren door de gemeente is aangegeven dat beide IVP’s op elkaar aansluitend zijn c.q. aansluitend gemaakt worden.

Al met al verwachten wij ernstig negatieve consequenties voor de verkeersafwikkeling via de  Westerweg, Hogeweg en Kapelweg. Bovendien voorzien wij een onredelijk toenemende extra drukte op een nu al overbelaste Rijksstraatweg. De knip in de Hogeweg/Vennewatersweg doet hier ook geen goed aan. Kortom, bij bouwen in Heiloo zonder afspraken met betrekking tot de aansluiting op de A9 en de uitvoeringsmaatregelen na te komen valt het draagvlak onder het IVP Limmen volledig weg.

Het lijkt ons dat beide gemeenten er goed aan zouden doen hun acties op verkeer afwikkelingsgebied en infrastructureel gebied onderling te coördineren in plaats van als los zand te opereren. Dat leidt tot een stroom geldvernietiging plus steeds nieuwe irritatie onder inwoners, die zich door dit gemeentelijke gedrag in de maling genomen voelen.

Wij raden u aan inspraakavonden rond de voorliggende casus te organiseren waarbij u zowel betrokken inwoners uit Heiloo als betrokken inwoners uit Limmen tegelijkertijd betrekt. De problematiek die voorligt is letterlijk grensoverschrijdend en uit ervaring weten we nu dat inwoners goede dingen zien en zeggen.

Een vraag die wij regelmatig ontvangen is: ‘Als de aansluiting op de A9 niet doorgaat wanneer krijg ik dan de in mijn koopsom opgenomen vergoeding voor deze aansluiting retour …’ Een logische vraag die komt uit de groep nieuwe inwoners die van de eerste nieuw gebouwde woningen – die vallen onder het laatste bestemmingsplan – meebetaald hebben aan een afslag die kennelijk niet gerealiseerd gaat worden. Gezien de hoogte van de betaalde bedrag is weten wanneer dit gebeurt belangrijk voor individuele inwoners.

Wij zijn altijd bereid om ons steentje bij te dragen en willen helpen een programma op te zetten. Maar … het begint bij u, gemeenteraadsleden. Wij horen graag van u!

Namens ’t Avontuur,

Hans Min
Leo van Schoonhoven