Lezerspost: Ik weet niet waarop te stemmen!

De campagnes voor de gemeenteraadverkiezingen zijn begonnen en de beloftes van de verschillende partijen gaan alle kanten uit. Ik voel mij (helaas) niet vertegenwoordigd door een raad die geen beslissingen kan en durft te nemen en dat is jammer. Waarschijnlijk ben ik niet de enige die met dit dilemma worstelt.

Neem de Beverwijkerstraatweg, een dossier dat inmiddels decennia loopt, omdat er geen beslissing genomen wordt, tot ergernis van velen. Er zijn genoeg plannen aangedragen door de inwoners om dit probleem op te lossen, maar partijen gaan alleen voor hun eigen idee en staan een ander idee niet toe naar mijn mening. Niet alle aangeleverde plannen zijn in zijn geheel goed, maar op sommige punten wel. Een combinatie van al die goede punten is dan het sleutelwoord! Actueel is het dossier zwembad met sporthal. Een fantastisch plan wat mij betreft, een volwaardig sportcomplex met een mogelijkheid tot (sociale) woningbouw. Op de lange termijn is het jaarlijks zelfs goedkoper voor de gemeente – zoals rekenvoorbeelden aangeven – maar ook dit keer komt de raad weer niet tot een besluit! Wat in dit dossier niet meewerkt is dat iemand die als raadslid voortrekker was in dit dossier, daar nu als wethouder totaal anders over denkt?

Terug naar de campagne… Alle partijen hebben sociale woningbouw en/of betaalbare woningen hoog op de agenda staan en de grootste partij denkt weg te komen met een paar containers met een houten betimmering, zodat het nog wat lijkt. Is daar geen spreekwoord over als: ‘Als u niet wilt wat u geschiedt…’ Een tijdelijke huisvesting voor vier jaar? Plannen voor permanente betaalbare woningbouw staan bij hen niet in hoog in het vaandel en zullen er misschien ook niet komen. Is het niet zo dat tijdens de campagne van vier jaar geleden daar ook aandacht voor was? De nieuwbouw voor starters zou er komen en wat is er gerealiseerd van die plannen?

Dan kennen we nog het debacle van het afsluiten van de Dorpsstraat. Hoe is het toch mogelijk dat een wethouder op zo’n dwaas idee komt? Iemand in zo’n positie moet toch weten dat verkeer zich manifesteert als water, zoals beschreven is in het bekende lied ‘Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde’. De smalle straten rondom de afsluiting kunnen de drukke verkeersstromen niet aan en vele inwoners hebben dit zien aankomen! Gelukkig grepen de inwoners in, werd het project afgeblazen en werd veel leed bespaard. Straten zomaar afsluiten zonder naar de naaste omgeving te kijken lost het probleem niet op, een rondweg wel!

Ik weet ook wel dat de inwoners niet zo kritisch zijn op wie zij gaan stemmen: ‘Ik stem al jaren op die partij’ hoor je veel om je heen. Maar als je dan vraagt wat er in het verkiezingsprogramma staat, dan blijft het antwoord vaak achterwege. Persoonlijk vind ik het niet interessant met welke beloftes de partijen stroop op onze monden smeren. Belangrijker is wat zij voor de gemeenschap in het verleden hebben gedaan en wat zij voor de gemeenschap hebben bereikt om de gemeente naar een hoger niveau te tillen. Dit geldt voor de burgemeester en de wethouders, die hun geluk niet op konden tijdens de uitzending op onze lokale tv-zender. Daar vertelden zij wat een fantastisch team zij waren en wat zij allemaal hadden bereikt? Of dit allemaal in dienst was van de inwoners trek ik in twijfel.

Wat mij verbaasde is dat er wethouders zijn aangetrokken van buiten de gemeente. Was het niet mogelijk om uit 35.000 inwoners vier geschikte mensen te vinden om deze posities te bekleden – een zwaktebod? Wat de gemeente vaak vergeet is dat zij in dienst van de gemeenschap is en daarom zal moeten kijken naar wat wél mogelijk is in plaats van kijken naar de onmogelijkheden! Op deze manier creëer je een gemeente waar iedereen zich thuis voelt. Jammer is dat de rubriek ‘De Joker’ (een politiek kritische column) niet meer in de krant verschijnt, hij/zij hield de raad en coalitie scherp!

Tot slot wil ik nog onder de aandacht brengen dat partijen volledig aanspreekbaar zijn tijdens de verkiezingscampagne. Hoe mooi zou het zijn als de inwoners mee kunnen participeren – het jaar rond – middels een soort van forum, zodat raadsleden weten wat er écht speelt binnen de gemeente. Middels dit forum kunnen inwoners ideeën aandragen, raadsleden hun standpunten toetsen, immers 35.000 burgers weten meer dan 25 raadsleden!

Ik hoop dat andere medeburgers hier wél mee uit de voeten kunnen en weloverwogen met het rode potlood het juiste stemvakje inkleuren?

Rob Berkemeier