Lezerspost: hoogbouw Santmark?

In de tweede week van januari is er weer contact geweest met Woonzorg Nederland en bewoners van de seniorenwoningen Santmark. Nadat woonzorg en projectontwikkelaar na augustus vorig jaar hun toenmalige plannen hebben herzien voor verduurzaming en/of nieuwbouw (37 seniorenwoningen), kwamen zij nu met de nieuwe plannen. Het betreft de plek waar nu de originele authentieke senioren woningen staan (uitzicht Tromplaan), die eventueel plaats zouden moeten maken voor een hoogbouw van drie woonlagen, met aan beide zijden woningen en een gang ertussen. Hierdoor blijft een klein stukje tuin en wat bomen gespaard. Maar voor hoe lang?

Aangezien bij woningen ook parkeerruimte gerealiseerd moet worden, is dit met deze nieuwe plannen niet toereikend. Men vreest dat misschien successievelijk toch het gras met boom en bank zullen gaan plaatsmaken voor parkeren. Weg gezamenlijke tuin en grasveldje! Tevens is de drukte voor de toegang naar de woningen, ‘s morgens en ‘s middags van verzorging plus af- en aanvoer van goederen door grote vrachtwagens naar de keuken, een penibele situatie. Men kan elkaar niet passeren. Aangezien het smalle weggetje (Brakersweg kant) te smal is en aan beide kanten auto’s geparkeerd staan. Misschien is het  raadzaam als Woonzorg Nederland naar meer mogelijkheden in Castricum kijkt. Bijvoorbeeld het Kooiplein of in Bakkum een stukje Zanderij. Of hoek Bakkummerstraat/Vinkenbaan.

Het voorbeeld van de hoogbouw dat Woonzorg liet zien, (al gerealiseerd in Monnickendam) valt nogal uit de toon wat de huidige bouwstijl Santmark betreft. En doordat er nu twee hoogtes tegenover elkaar staan, komt het zonlicht zowel voor als achter ook niet helemaal tot zijn recht. Hooguit heeft men een paar uur zonlicht vanuit het zuiden nog nét tussen de woonblokken door. Nee, de bewoners zijn er nog niet gerust op. De bewoners Tromplaan zijn ook gehoord. Al deze onzekere factoren en het toch inkrimpen van de broodnodige rustieke woonomgeving, komt  de senior niet ten goede.

M. v/d Hoeff, Castricum