Lezerspost: het nut van klimop

Laat ik meteen maar met de deur in huis vallen. De klimop (hedera) is een erg nuttige plant. Waarom dan? Daarover hieronder meer. Klimop kan als bodembedekker groeien maar ook tegen muren en bomen en blijft het hele jaar groen. Hij is voor een boom volkomen onschadelijk, want het enige dat de klimop doet is zich hechten aan de schors en hij ontneemt daarbij geen voedingsstoffen aan de boom. Verder is van wurging geen sprake.

En wat het nut betreft? Klimop bloeit van september tot december en is daarmee een van de laatste planten die allerlei insecten kan voorzien van honing en nectar. De klimop wordt in die periode dan ook graag bezocht door vlinders, waaronder veel atalanta’s, bijen en ook prachtige zweefwespen. Ook is er een vlindersoort die overwintert in klimop namelijk de gehakkelde aurelia. De dichte structuren die klimop kan vormen, bieden in het voorjaar een gewilde plek voor vogels om te nestelen en biedt het ook doorlopend slaap- en schuilgelegenheid. In het voorjaar worden de dan inmiddels gevormde bessen gegeten door o.a. duif, winterkoning en merel. Heel veel zichtbare nuttige functies.

Wanneer we klimop weghalen of doorzagen, ontnemen we veel insecten en vogels de mogelijkheid om vlak voor de winter nog te foerageren. Uit naam van hen roep ik dan ook iedereen op; laat waar mogelijk klimop lekker groeien, zaag ze niet door, haal ze niet weg! De vogels en insecten zullen u dankbaar zijn.

Marc Wolf, Castricum