Lezerspost: gelijke kansen voor woningzoekenden?

Ik las dat er 35 vluchtelingen uit Oekraïne in het voormalige pand van de Rabobank aan de Dorpsstraat worden opgevangen. Dit riep bij mij de volgende vraag op: waarom alleen Oekraïense vluchtelingen? Is het niet wenselijker dat er in dit geval rekening wordt gehouden met andere woningzoekenden die ook een hulpvraag hebben naar een plek om te leven? Ik begrijp dat er veel woonruimte moet worden gezocht voor de Oekraïners, omdat zij immers het grootste deel uitmaken van de vluchtelingen die hier moeten worden gehuisvest. Maar kan de verdeling van dit soort woningen niet gelijk worden getrokken met de toewijzing aan overige vluchtelingen, spoedzoekers en jongeren? Mijns inziens zal dat in het belang zijn van het bevorderen van de integratie in onze multiculturele samenleving, ook in Castricum!

Elles Lips