Lezerspost: Dorsstraat deels éénrichting

Weer was er een plan voor de Dorpsstraat. Hoe onveilig de straat is, wordt niet duidelijk en het nadeel voor de ondernemers evenmin. Het halve plan is inmiddels besproken met aangrenzende bewoners en ondernemers. Wat moet je met een half plan? De rest van het dorp telt niet mee! Het plan voorziet weer in verplaatsing van de verkeersdrukte naar andere straten waar kennelijk geen mensen wonen met rechten. Verder worden weer snelheidsbeperkingen voorgesteld voor bijvoorbeeld de Mient van 30 kilometer. Alsof dat iets voorstelt; er wordt geen enkele snelheidscontrole gedaan, hierin schiet de gemeente in zijn hoofdtaak als handhaver ernstig tekort. Resultaat: verruwing en oplopende onveiligheid op straat. Wanneer houden we eens op met de halve plannen en verspilling van budget met dure adviesbureaus?

Er is geen oplossing, als een randweg om diverse redenen niet kan. De Dorpstraat is ingericht in een tijd dat we nog met paard en wagen reden en niet voor de vele luxe auto’s van tegenwoordig met veel meer inwoners. Politiek: hou op met dit soort vreemde plannetjes. Er is een veel goedkopere oplossing als dat voor de veiligheid noodzakelijk is. Plaats nog twee zebra’s met verkeerslichten in de Dorpstraat, zoals bij de Pancratius. Eventueel één met snelheid-regulerende werking. En… plaats camera’s voor mensen die zich niet aan de verkeersregels/snelheidsbeperking willen houden, deel prenten uit!  Veel goedkoper, geen dure aanpassingen infrastructuur en minder pijn voor diverse belanghebbenden. Zo blijft alles toegankelijk en hoeft er niet extra omgereden te worden naar bestemmingen. Met deze onrealistische plannen lossen we niets op en verplaatsen we de hinder naar andere bewoners en wijken.

H. Egdom