Lezerspost: Dorpsstraat autoluw? Bezint eer ge begint en de kunst van het kneden

Ook nu lijkt – net zoals vijftien jaar geleden – voor de zoveelste keer een door de politiek ingegeven proces op gang te zijn gekomen, waarvoor vanuit de bewoners feitelijk te weinig draagkracht is. Het zogenaamde autoluw maken betekent in de praktijk éénrichtingverkeer.

Uit voorgaande onderzoeken is al gebleken:

 • Men gaat harder rijden
 • Veel meer verkeersbewegingen
 • Verkeer is als water en zoekt andere mogelijkheden
 • De Dorpsstraat ‘veiliger’? -> elders onveiliger!
 • Noppes – midden in de Dorpsstraat!
 • Financiering project?

De kunst van het kneden. In opdracht van de politiek is wéér een onderzoek verricht. Met het kneden van de gegevens komt het de politiek wel heel goed uit.

Conclusie onderzoek – harde getallen:

 • Meeste ongevallen bij Stationsweg/Ruiterweg/Mient 26x (Dorpsstr 16x)
 • Daar zijn zelfs verhoogde fietspaden
 • Daar  mag 50 km/uur gereden worden, er wordt vaak veel harder gereden!
 • Impact incident hier t.o.v. Dorpsstraat met 30 km/uur?
 • Aantallen over vijf jaar – is dat zo schrikbarend?

Voor de betrokken slachtoffers is het natuurlijk altijd vervelend, maar is het pas goed als er totaal geen incidenten zijn? En hoe wordt dit dan in de rest van het dorp dan ten uitvoer gebracht?

Oplossing?

Uiteraard zijn er altijd voor- en tegenstanders van een project. Helaas wordt bij een oplossing vaak te veel gedacht aan alleen de eigen belangen (bijvoorbeeld eigen straat ‘afsluiten’). We leven nog altijd in een dorp en de ‘pijn’ moet toch wat verdeeld worden en niet worden afgewimpeld op een paar straten. Dat de een wat meer pijn heeft dan de ander is helaas onvermijdelijk.

Wellicht moet de politiek zich eerst eens buigen over de straten waar werkelijk de meeste incidenten plaatsvinden en daarop acteren. Laten we in ieder geval samen het dorp leefbaar houden en zelf ook eens op de snelheidsmeter kijken als we rondrijden. Dorpsstraat autoluw? Geen goed idee! Niet doen!

Gegevens inzender bij de redactie bekend