Lezerspost: de toekomst van Castricum aan Zee

Wie bij Castricum aan Zee naar het strand gaat, kan zien dat het strandplateau en het strand een opknapbeurt kunnen gebruiken. Op het plateau is het Blinckers-gebouw een treurigstemmende blikvanger en de stalling van tweewielers en auto’s moet nodig aangepast worden aan de huidige behoeften. En op het strand moeten bijvoorbeeld paviljoens aangepast worden aan de veiligheidseisen van Rijkswaterstaat. De gemeente werkt daarom aan een langetermijnvisie hoe dit voor Castricum belangrijke gebied zich in de komende jaren kan ontwikkelen. Een eerste stap in 2021 was een inventarisatie van welke overheden, ondernemers, gebruikers en belanghebbenden een rol spelen in het strandgebied. Dit leverde een lijvig rapport op, dat laat zien hoe complex de situatie aan het strand is.

Een volgende stap van de gemeente dit voorjaar was het instellen van een werkgroep waarin ondernemers, PWN, natuurorganisaties, eigenaren van strandhuisjes en andere gebruikers van het strand vertegenwoordigd waren. Doel was om een gezamenlijk advies aan de gemeente uit te brengen. De werkgroep, genaamd Werkgroep Ruimtelijke Kwaliteit Strand, heeft recent haar eindverslag ingeleverd. Deze werkgroep doet aanbevelingen over het strand, de strandopgang en het strandplateau. De werkgroep was vooral nuttig om partijen – met vaak tegengestelde belangen – met elkaar kennis te laten maken. Bijvoorbeeld natuurorganisaties, die het belang van het beschermde duingebied benadrukken en ondernemers die hun activiteiten willen vernieuwen en uitbreiden.

Ondernemers presenteren hun plannen

Nu de discussie over de toekomst van Castricum aan Zee op gang komt, is het niet onverwacht dat ondernemers hun plannen beginnen te presenteren. Een van de eersten was Cambium BV, uitbater van het parkeerterrein. Ook is voorgesteld om op het perceel Blinckers een appartementenhotel te bouwen, maar officiële plannen ontbreken nog. Tevens heeft Zoomers recent plannen gepresenteerd voor zestien hotelkamers in de vorm van strandhuisjes, die op het strand gebouwd moeten worden. De natuurorganisaties gaven de gemeente in overweging om Blinckers op te knappen en bijvoorbeeld te gebruiken voor maatschappelijke en culturele activiteiten. Er is duidelijk een groeiende wens van ondernemers om in Castricum aan Zee hotelkamers te exploiteren.

Zo’n ontwikkeling is onwenselijk. Immers, een belangrijk deel van de inwoners van Castricum heeft zich in een enquête in 2020 nadrukkelijk uitgesproken voor een rustig familiestrand, zonder verdere groei van de horeca en verblijfsaccommodatie. Bij de discussies over het strand wordt ook nu nog nauwelijks rekening gehouden met de centrale rol van het unieke Noord-Hollands Duinreservaat, waarin het strand is ingebed. De rust van de duinen is Castricums kapitaal, dat toeristen en dagjesmensen aantrekt. Maar dat gebied is kwetsbaar. De gemeente en de Castricummers moeten dit aspect een centrale rol geven in discussie over de toekomst van Castricum aan Zee. Natuurorganisaties, zoals Stichting Alkmaardermeeromgeving en Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland, zetten zich hiervoor in en zullen hun visie blijven benadrukken.

Stichting Alkmaardermeeromgeving