Lezerspost: burgerparticipatie, een loze belofte of gewoon desinteresse van de wethouder…?

Wellicht een nogal straffe openingszin, maar dit is wel precies zoals het wordt ervaren door de leden van het recent opgerichte Platform Dorpskern Castricum. Nadat op 26 januari jl. de gemeenteraad de coalitie had opgedragen om een adequaat burgerparticipatieproject op te starten met betrekking tot de maatregelen die nodig zijn voor een veiligere overweg bij de Beverwijkerstraatweg en eventuele aanpassingen van de Dorpstraat, is het nog steeds muisstil vanuit de coalitie en met name de portefeuillehouder, wethouder Brouwer.

Het Platform Dorpskern Castricum, waarin diverse buurten, van de Verzetsheldenbuurt tot aan de Ruiterweg en de centrum winkeliers zich hebben verenigd, heeft kort na de beslissing van de raad wethouder Brouwer een brief gestuurd met daarin de uitnodiging om snel het participatietraject op te starten voor een onderwerp dat al vele jaren voortduurt. Helaas kwam hier geen enkele reactie op; geen ontvangstbevestiging, geen tijdsplan, alleen volledige stilte.

Om nogmaals onze bereidheid tot serieuze burgerparticipatie te onderstrepen is enige tijd geleden een herinnering gestuurd richting wethouder en coalitie, met tot nog toe dezelfde reactie… helemaal niets. Is dit nu de basis waarop burgerparticipatie plaats moet gaan vinden? Is dit de wijze waarop de verantwoordelijke partijen ook in de provincie met burgers omgaan? Wellicht dat het via deze weg lukt om een reactie te krijgen, onze uitnodiging staat nog altijd.

Platform Dorpskern Castricum