Lezerspost: bezuinigingen treffen ook Lotgenotengroep Rouw

Wij begeleiden al meer dan twintig jaar mensen waarvan de partner overleed. Daarbij krijgen we financiële ondersteuning vanuit de Stichting Welzijn Castricum. Door de door de gemeente aangekondigde bezuinigingen moet, tot onze grote schrik, ook ons werk gestaakt worden.

Het is fijn voor de inwoners dat de gemeente gebruik maakt van onze diensten. Eenieder waarvan de partner is overleden krijgt een brief, waarin de mogelijkheid voor rouwondersteuning door een van ons wordt geboden. Daar wordt veel op gereageerd. Ook de afgelopen maand voerden we een achttal ondersteuningsgesprekken. Deze gesprekken worden als waardevol en steunend ervaren. Vanuit deze bezoeken bestaat de mogelijkheid om aan onze lotgenotengroep deel te nemen. Deze lotgenotengroep staat op de nominatie wegbezuinigd te worden.

De lotgenotengroep wegbezuinigen betekent ook dat er geen mogelijkheid meer is om de huisbezoeken die de gemeente aanbiedt voort te zetten. We kunnen het perspectief van de lotgenotengroep immers niet meer bieden. Er komt veel emotionele eenzaamheid voor onder mensen waar de partner van overleden is. Het verlies en gemis van een partner en van een hechte band is een ingrijpende gebeurtenis.

Voor de juiste invulling van het plaatje: voor ons werk krijgen we een onkostenvergoeding en worden dus niet betaald. Het gaat slechts over 1400 euro per jaar. Daarvoor begeleidden we in de loop der jaren tientallen groepen. Hopelijk komt onze gemeenteraad tot een andere oplossing dan deze bezuiniging.

De rouwbegeleiders,
Nel Groen
Margreet de Jongh