Lezerspost: autoluwe Dorpsstraat

Autoluwe Dorpsstraat (1)

De proef met de autoluwe Dorpsstraat is in een fiasco geëindigd, hetgeen de verwachting was. In het schrijven van de gemeente van 18 oktober jl. schrijft zij dat zij erg benieuwd is naar onze ervaring en onze mening. Wetende dat de proef is ingekort van zeven naar vier weken laat het zich raden wat de mening van direct betrokkenen is. Daarvoor was en is geen peperdure enquête nodig. Een enquête overigens die bol staat van zinnen die een wereld van onbegrip oproepen. Binnenkort kunnen we een enquête verwachten waarin de gemeente Castricum aankondigt erg benieuwd te zijn naar onze mening over de recente enquête.

Wij wonen in een zijstraat van de Beatrixstraat, het Dorpsstraatgebied dus. Gedurende de pilot heb ik zelden meer auto’s met het nodige enthousiasme door de Beatrixstraat zien rijden, dit terwijl deze straat niet als voorkeursroute was bestempeld. Alle informatie wordt verwerkt in een evaluatie rapport. B&W bieden dit aan de gemeenteraad aan. Alles overziende ten aanzien van de pilot is slechts één conclusie mogelijk. Is dit beleid of is er over nagedacht?

Familie Sallehart, Castricum


Autoluwe Dorpsstraat (2)

Met een naar gevoel en met boosheid kijk ik terug op de onacceptabele pilot Dorpsstraat die onze straat, de Pr. Beatrixstraat, een maand lang teisterde met gigantisch toegenomen verkeersdrukte, geluidsoverlast, trillingen door zwaar verkeer (vrachtwagens, landbouwvoertuigen) en gevaarlijke situaties voor fietsers, met als dieptepunt een fietsongeluk voor de deur. Een jongen van een jaar of 10 komt ten val, omdat een auto hem de pas afsnijdt bij het nog even snel inhalen van een paar fietsers.

Ondertussen rijdt het verkeer gewoon door, kind geschrokken en in tranen, gaat met zijn moeder voor de zekerheid bij de huisarts langs. Gelukkig viel het lichamelijk mee, maar psychisch? Deze jongen moet elke dag door de Pr. Beatrixstraat naar school, gaat hij dat nog durven? Gemeente Castricum laat dit willens en wetens gebeuren! Op papier lijkt de pilot zo correct, maar de bewijzen stapelen zich op, dat wij, de bewoners van de Beatrixstraat, worden opgeofferd aan dit hele onzalige plan:

  1. De geadviseerde route op papier Oranjelaan/Kleibroek, Ruiterweg, Mient wordt geheel niet met verkeersborden aangegeven. In een mail zegt de pilot: ,,Deze route is het meest geschikt vanwege gescheiden rijbanen voor gemotoriseerd verkeer en fietsers.” Inderdaad, correct!
  2. De schouw, die plaatsvindt in het dorp, komt helemaal  niet kijken in de Pr. Beatrixstraat (de straat met de grootste problemen!)
  3. Meetapparatuur en camera’s volop in de Dorpsstraat, niets van dit alles in onze straat!
  4. De enquête: opeens is de Beatrixstraat de geadviseerde route! Dat stond niet op de posters en in de brief!

Onze straat is niet geschikt!

De initiatiefnemers, mensen van de Gemeente Castricum en inwoners van Castricum, die voor dit plan zijn, wonen allemaal niet in de Pr. Beatrixstraat!

Pilot Dorpsstraat: de prullenbak in!

J. Smit, Castricum


Autoluwe Dorpsstraat (3)

Vanaf 1970 ben ik Castricummer. De gemeente had in die tijd een groot probleem: de Dorpsstraat. Sindsdien heb ik vele ideeën, voorstellen, plannen, veranderingen, verbeteringen en projecten de revue zien passeren. Helaas: de Dorpsstraat is nog steeds een probleem.

Daarom een suggestie. Als we eens gewoon accepteren dat de Dorpsstraat een probleem is en dat aangeven met borden voor het verkeer dat de Dorpsstraat in komt vanaf de spoorovergang en de rotonde bij de Beatrixlaan. Op de borden in grote letters en onder elkaar: ‘Opgelet! Dorpsstraat = Probleemweg’. En voor het verkeer dat daar de Dorpsstraat verlaat: ‘Einde Dorpsstraat probleem = weg’. In de straten die op de Dorpsstraat uitkomen lijkt mij een bord met ‘Pas op!’ genoeg.

Het voordeel is dat het meer de aandacht trekt dan alle standaardborden waaraan de verkeersdeelnemer gewend is en haar/hem daardoor oplettender maken.

Nog twee punten. 1. Het is m.i. budgettair haalbaar (als er tenminste geen commissies en deskundigen aan te pas komen). 2. Deze suggestie is serieus bedoeld.

Rudolf de Jong, Castricum