Lezerspost: autoluwe Dorpsstraat: met een kanon schieten op een mug?

Onlangs heeft de gemeente Castricum participatieavonden georganiseerd over de mogelijke verkeersmaatregelen om een autoluwe Dorpsstraat te kunnen bereiken. In een bijeenkomst met leden van de Maatschappelijke Denktank Verkeer presenteerden de ambtenaren de resultaten van deze sessies. Zij deden dat uitstekend: in een goede sfeer en met veel transparantie.

Een aanwezig bestuurslid van de Vereniging Castricum Veilig (VCV) vroeg het team welke reductie van verkeersaantallen hen eigenlijk voor ogen staat als zij streven naar een autoluwe Dorpsstraat. Hij was daar benieuwd naar. Rond 1999 heeft de gemeente een bochtreconstructie uitgevoerd bij de spoorwegovergang in de Dorpsstraat. Dat leidde tot een daling van de verkeersintensiteit in de Dorpsstraat op werkdagen van 11.000 tot 4.400 auto’s. Dat is al niet veel meer en dus is het de vraag naar welk aantal dit verder moet dalen.

Tot onze (en waarschijnlijk ieders) verrassing gaf het team aan dat de beoogde verdere reductie niet groot hoeft te zijn. Het hangt af van de reductie die nodig is om de spoorwegovergang veilig(er) te krijgen. Er zijn berekeningen die aantonen dat dit om niet meer dan 1.000 of zelfs 500 auto’s per dag hoeft te gaan. Dit komt vooral naar voren in de variant waarin éénrichtingsverkeer in de Dorpsstraat wordt ingevoerd, van noord naar zuid.

Het roept de vraag op of er zoveel overhoop hoeft te worden gehaald om misschien maar 1.000 auto’s per dag uit de Dorpsstraat te houden. Het blijkt daarbij vooral te gaan om de spitsuren. VCV suggereerde de inzet van een modern elektronische signalerings- en stoplichtsysteem bij de spoorwegovergang. Als men dáár het onveiligheidsprobleem kan aanpakken zijn maatregelen in de Dorpsstraat niet nodig.

Een knipperend bord, zoals daar nu staat, is onvoldoende. Het lijkt ons logisch om te streven naar een stoplicht vóór de spoorwegovergang, komend vanuit de richting Heemskerk. Ontstaat er stremming vanaf de overgang richting de Dorpsstraat, dan wordt deze waargenomen door een camera. Die geeft een signaal aan het stoplicht, dat vervolgens op rood springt. Is de stremming voorbij, dan wordt het stoplicht groen. Een camera bij het stoplicht signaleert de kentekens van automobilisten die het rode licht negeren. Zij krijgen een flinke boete voor deze ernstige verkeersovertreding thuisbezorgd.

Met de huidige technische middelen moet dit tamelijk eenvoudig realiseerbaar zijn. Het nemen van grootschalige verkeerskundige ingrepen om auto’s uit de Dorpsstraat te weren is hierdoor niet nodig. Nu het ons duidelijk is dat de reductie van de verkeersaantallen beperkt zal kunnen blijven, vinden wij het autoluw maken van de Dorpsstraat te vergelijken met het “met een kanon schieten op een mug”.

VCV roept het gemeentebestuur op de inzet van een technische maatregel zoals beschreven serieus te onderzoeken voordat het besluit tot het nemen van een reeks tamelijk ingrijpende verkeersmaatregelen.

Bestuur VCV