Lezerspost: autoluwe Dorpsstraat

De verkeerssituatie in Castricum is verre van ideaal. We streven naar een dorp waar bereikbaarheid belangrijk is, maar waarin veiligheid en leefbaarheid op de eerste plaats staan. Een betere verkeerscirculatie krijg je niet bij toverslag. Dat vraagt om onderzoek, overleg en proeven (pilots). De pilot Dorpsstraat autoluw was daarvoor een belangrijke stap. Het leverde een autoluwe Dorpsstraat op met een rustiger dorpscentrum en is als zodanig een succes. Wij stellen voor om de Dorpsstraat snel autoluw te maken, maar dit in goed overleg en vooral gefaseerd voor te bereiden en in te voeren.

Het tweede deel van de pilot was gericht op veiligheidsmaatregelen om de kans te beperken dat onvoorzichtige automobilisten op de spoorovergang tussen sluitende spoorbomen raken. Ook dit deel van de pilot leverde bruikbare informatie op. Ons voorstel is om Schoutenbosch volledig voor auto’s af te sluiten, waarbij de buurt bereikbaar via de Dorpsstraat en de veiligheid op de overweg en voor overstekende fietsers wordt verbeterd. Ten tweede stellen we voor om doorgaand verkeer volledig uit de verzetsheldenbuurt te weren.

Een pilot vraagt om een volwassen voorbereiding en uitvoering. We denken dat er op dit vlak veel ruimte is voor verbetering, want het ging in deze eerste pilot verre van vlekkeloos. Zo schoot de communicatie tekort en was de uitvoering van de pilot vooral in het begin klungelig. De gemeentelijke enquête stelt ons teleur. We verwachten dat die weinig zinvolle informatie oplevert. We zagen weinig animo voor en betrokkenheid bij deze pilot van bestuur en politiek. We ergerden ons aan de slecht doordachte keuzes en het politiek opportunisme. Dat verstoorde de uitvoering van de pilot en daarmee ook de uitkomsten. Een gemiste kans, Castricum verdient beter. Maar we zijn blij met deze eerste stap, een mijlpaal op weg naar een mooier en leefbaarder Castricum.

Werkgroep ‘Leefbare mobiliteit Castricum’