Lezerspost: autoluw dorpshart

Graag geef ik een reactie op de ‘Pilot autoluwe Dorpsstraat’ en de ingezonden brieven daarover in de krant van 27 oktober 2021. Waar gaat het wezenlijk om? Ik zou denken om verkeersveiligheid. En dan vooral voor fietsers en winkelende voetgangers. En de Dorpsstraat is al vele jaren autoluw ingericht, namelijk als fietsstraat. Best een mooie en goed doordachte oplossing, waar eenieder ook al aan gewend is. Het gedrag van de autorijders verdient niet altijd een schoonheidsprijs, de dertig kilometer wordt nogal eens overschreden. Dus stap één lijkt me: zorgen dat de oplossing die er is al beter functioneert. Of dat nu is met handhaving (eventueel camera’s) of door stimuleren van goed rijgedrag.

Stap twee: bij het uitvoeren van een pilot en het maken van beleid is het broodnodig draagvlak te creëren met de betrokken omwonenden en de weg gebruikers en de ondernemers. Dat is een hele klus. Bij elke oplossing voor een probleem luistert het allereerst heel nauw of je echt het echte probleem te pakken hebt. Als je uitgangspunt niet goed is, krijg je kromme uitkomsten, verzet, frustratie etc. Problemen oplossen, out of het box denken, is een vak, een expertise. In samenhang denken is een belangrijke vaardigheid die nodig is. Draagvlak creëren is ook een vak apart. Soms zal de aanpak niet passen binnen de huidige wetgeving, dat vraagt tijd en flexibiliteit.

Het samenvoegen van al deze invalshoeken, dat is de kunst. We hebben in ons dorp vele betrokken burgers met veel expertise en gezond verstand. De gemeente wil en moet meer samenwerken met de burger. Ik zie mooie kansen liggen. In deze tijd, waarin we grote veranderingen kunnen zien aankomen op gebied van duurzaamheid en klimaat, zullen we het hard nodig hebben om alle krachten te bundelen, vaardigheden aan te leren in debat, democratie, circulair denken (lange termijn), samenwerken en meer.

We zullen elkaar nodig hebben om er met elkaar uit te komen en van elkaar te leren, terwijl we op weg zijn naar een toekomst met grote uitdagingen.

Marleen Heeman, Castricum