Lezerspost: afvalscheiding en ophaalschema

In De Castricummer van 28 juli een artikel ‘Alles over afval’ van de gemeente en verder een interview met twee ambtenaren: het gaat goed met de afvalscheiding maar het kan beter. Als ik de stukken lees krijg ik nergens de indruk dat er met de bewonersbelangen rekening wordt gehouden. ,,Last van ongedierte/insecten, oh, dat was vroeger ook bij twee weken, dus drie weken kan ook.”

Wat een onzin. Volstrekt omgekeerde redenatie. De vele vliegen die ons huis vanuit de GFT-bak binnenkomen en de maden zijn hinderlijk. De stank is in strijd met beginselen van volksgezondheid, ook hier geldt  een zorgplicht van de overheid. De lapmiddelen met hydra etc. zijn een druppel op de gloeiende plaat. Wil de gemeente alstublieft rekening met ons houden? En dan de logica toen we met drie bakken van eens in de twee weken naar eens in de drie weken gingen  legen. Oh het is allemaal zo moeilijk om GFT vaker op te halen; auto’s, personeel etc.

Er is ‘niet’ nagedacht over welke frequentie  per bak type qua bederf en volume gewenst is! De bak voor restafval, een kleine, heb ik met negen weken nog niet half vol. Waarom om de drie weken legen? Goed, wij zijn geen gemiddeld gezin, voor degene met een volle grotere restafvalbak kan een telefonisch verzoek worden ingesteld als de termijn te lang is. En dan het ‘oranje’ monster. Deze kon niet als kleine bak geleverd worden? Wat een onzin, de kleine bak is er, de wielen zijn er, de mal voor het deksel is er, als de gemeente niet vraagt, doet de leverancier niets.

Ambtelijke of politieke onwil of onkunde? Welke omgevingsarchitect heeft deze disharmonisch schreeuwerige oranje kleur gekozen? Bij mij zit deze bak na drie weken nog niet half vol. Mensen weten soms niet waar ze met die grote drie bakken heen moeten, zetten ze in de voortuin of zelfs op straat. Ons dorp wordt echt mooier, met dit afvalbeleid. Vleesbakjes en schaaltjes, melk en vlapakken vooraf afspoelen om de gemeentelijk georganiseerde overlast te beperken. Weet de gemeente hoeveel burgers bereid zijn meer te betalen om van deze overlast verlost te worden? In arme gemeenten hebben ze in de zomer een hogere ophaalfrequentie!

Er valt heel wat te herzien aan dit afvalbeleid. Misschien dat men in het perspectief van de komende gemeenteraadsverkiezingen bereid is een en ander nog eens grondig te wijzigen.

H. van Egdom, Castricum