Lezerspost: actiegroep ‘Corso moet blijven’ gaat door

De actiegroep Corso Moet Blijven is al een aantal jaren bezig om aandacht te vragen voor het behoud van een filmtheater/ bioscoop in Castricum. Deze voorziening is belangrijk voor jong en oud. We hebben de bewoners van Castricum en omstreken gevraagd of zij een filmtheater/ bioscoop in Castricum wilden behouden. De eerste mail kwam binnen op 28 februari 2018 en snel waren het er ruim duizend, met overtuigende argumenten en ontroerende verhalen.

We hebben een raamposteractie gehouden. U heeft ze vast wel zien hangen. We hebben alle mails aangeboden aan de wethouders De Haan en Slettenhaar. We hebben gesprekken gehad, meegedacht met plannen voor de herontwikkeling van de Dorpsstraat. Helaas heeft dit alles na drieënhalf jaar nog geen concreet resultaat opgeleverd.

Door de COVID-pandemie en door de traagheid van de gemeente is er nog geen duidelijkheid. Dat wil niet zeggen dat onze actiegroep stil heeft gezeten. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. In juni hebben wij tijdens een zoomsessie, georganiseerd vanuit de gemeenteraad, van het spreekrecht gebruik gemaakt en daarbij nogmaals gewezen op de sociale en culturele functie van een filmhuis in Castricum. In dit gesprek hebben we tevens aangegeven dat we teleurgesteld zijn in de communicatie vanuit de gemeente naar ons en alle filmliefhebbers. Tevens hebben wij ons aangemeld bij de betreffende projectleider van de gemeente om mee te denken over de herbestemming van het gebied van de Maranathakerk en om onze argumenten kracht bij te zetten. We blijven ons inzetten! Wilt u op de hoogte blijven, dan kunt u een e-mail naar corsomoetblijven@eeek.nl sturen.

De actiegroep Corso Moet Blijven