Leerlingen OBS De Kustlijn krijgen visles

Castricum – De leerlingen in Unit 3 van OBS De Kustlijn hebben visles gekregen. Leerling Bram uit leerjaar 8 kwam op het idee en samen met de leerkracht is contact gezocht met de organisatie ‘Visles op de basisschool’.

’s Ochtends kregen de leerlingen eerst, met een lespakket van Sportvisserij Nederland, een biologieles. Ze ontdekten welke vissen in Nederland leven, hoe groot ze worden, wat ze eten, hoe ze onder water ademen maar vooral: hoe je met respect omgaat met dieren en planten. Voorafgaand aan de visexcursie leerden de kinderen, onder begeleiding van vrijwilligers van de lokale hengelsportvereniging, met behulp van een kunstvis hoe je een vis op een goede manier onthaakt.

Er werden afspraken gemaakt om respect te hebben voor de natuur, de vissen voorzichtig te behandelen en terug te zetten. Daarna gingen ze naar de vijver naast de school en kregen alle leerlingen een hengel. Met de hulp van de vrijwilligers en een paar ouders deden de leerlingen goed hun best. Ze slaagden er echter niet in een vis te vangen. Toch was iedereen heel enthousiast en kunnen Bram en alle kinderen terugkijken op een geslaagde dag! (Foto: aangeleverd)