Leerlingen Kindcentrum De Brug planten zeshonderd bloembollen

Akersloot – Leerlingen van groep 5 van Kindcentrum De Brug uit Akersloot hebben vorige week bloembollen geplant op het balkon van de klas. De bloembollen zijn afkomstig van Nederland Zoemt, de organisatie die in actie komt voor de wilde bij, en Bulbs4Kids, die de klas op een leuke manier kennis laat maken met bloembollen en de natuur. Wanneer de tulpen, krokussen, narcissen en blauwe druifjes vanaf het vroege voorjaar bloeien, is het balkon een en al kleur.

Groep 7 van Kindcentrum De Brug had zich afgelopen voorjaar aangemeld voor het ontvangen van een bloembollenpakket. Gelukkig mocht groep 5 de helft van hun pakket gebruiken voor hun bloembollenproject. Hiermee doen deze klassen, net als 424 klassen in Nederland, 800 klassen in Duitsland, 450 klassen in Engeland, 300 klassen in Frankrijk en 100 klassen in Canada mee aan de campagne Bulbs4Kids. Met de zeshonderd bloembollen die in elk pakket zitten, betekent dit dat er ruim een miljoen bloembollen in schooltuinen worden geplant. Om het planten van bloembollen nóg spannender te maken, is aan de campagne Bulbs4Kids een wedstrijd verbonden. De hoofdprijs is de Gouden Bloembol 2020.

Groen is gezond

Steeds meer onderzoeken bevestigen de positieve invloed van natuur op de gezondheid. Spelen in en met een natuurlijke omgeving draagt bij aan een evenwichtige en gezonde ontwikkeling van kinderen. Het maakt kinderen creatiever, slimmer én fitter. Alleen is de afstand tussen mens en natuur door de verstedelijking nog nooit zo groot geweest als nu. Voor Bulbs4Kids is dit de reden om 2.075 gratis Bulbs4Kids-pakketten aan te bieden aan basisscholen in Nederland, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Canada, zodat kinderen samen met hun klasgenoten bloembollen kunnen ontdekken.

Nederland Zoemt

Groep 5 had zich aangemeld bij Nederland Zoemt, een organisatie die in actie komt voor de wilde bij. Van deze organisatie ontving de groep een bijvriendelijk biologisch bloembollenpakket. Tevens kreeg men een lespakket waarin aandacht besteed wordt aan de waarde van bijen. Het gaat niet goed met de Nederlandse wilde bij. Dat komt onder meer door het grote gebruik van bestrijdingsmiddelen en afname van het leefgebied. De helft van alle 358 soorten is bedreigd. Dat heeft ook grote gevolgen voor de mens. Zo’n 80% van onze groenten- , fruit en andere gewassen is afhankelijk van de bestuiving door bijen en andere insecten. De bloembollenactie draagt bij aan het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid. Bloembollen zijn voor bijen en hommels het eerste voedsel in het voorjaar.

Bloembollenproject

De week voordat de bollen geplant werden hebben de kinderen aan de hand van een doorgesneden ui uitgebreid bekeken hoe een bol er van binnen uitziet. Ook kregen ze in een werkboekje en door filmpjes van Bulbs4Kids informatie over de geschiedenis van de bloembol en hoe de bloembol groeit.

Excursie naar biologisch bloembollenbedrijf

Na het planten van de bollen is groep 5 op excursie gegaan naar biologisch bollenbedrijf de Driehoek in Akersloot, waar eigenaar Sjors Veldt van alles vertelde over het telen van bloembollen en waar de kinderen al hun vragen konden stellen.

Bijen en vlinders in het voorjaar

Dit project loopt door tot in het voorjaar. Groep 5 hoopt dankzij de bijvriendelijke bloembollen veel zoemende beestjes en vlinders op het balkon te kunnen verwelkomen. De groep kan dan het lespakket van Nederland Zoemt goed gebruiken. Met behulp van een vlinderpakketje van De Vlinderstichting gaan de kinderen in de klas de metamorfose van de vlinder volgen. (Foto: aangeleverd)