‘Laten we gaan vóór ons dorp en niet tégen elkaar’

Zoals tijdens iedere nieuwjaarstoespraak liet burgemeester Wendy Verkleij maandagavond het afgelopen jaar zowel in negatieve als in positieve punten de revue passeren. Te beginnen met het negatieve: ,, Ik heb me wel eens afgevraagd wat Uitgeester emigranten die bijvoorbeeld in Canada of Australië in 2017 online de ontwikkelingen in ons dorp hebben gevolgd voor een beeld hebben gekregen. Stel dat je daar aan de andere kant van de wereld alleen maar de ingezonden brieven als informatiebron gebruikt. Interessante gedachte, vind u niet? Krijg je dan heel erg veel zin om weer terug te verhuizen naar ons dorp aan de oever van het Uitgeestermeer of blijf je liever uitkijken over de Canadese wouden en de Australische wildernis?’’

Er werd volgens Verkleij in en buiten de media weleens te veel op de man of vrouw gespeeld. Maar er kwamen afgelopen jaar ook wel heel wat lopende ontwikkelingen in een stroomversnelling. ,,Het bepalen van een koers in al die lopende en nieuwe ontwikkelingen bracht haast vanzelfsprekend de nodige rimpelingen teweeg in onze gemeenschapsvijver’’, is haar conclusie.

Verkleij verheugt zich op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart aanstaande. ,,Ik kijk uit naar een verkiezingstijd waarin goede en waardevolle ideeën voor de toekomst van Uitgeest centraal staan. Waarin politieke opponenten elkaar in hun waarde laten. Waarin correcte omgangsvormen binnen en buiten de politieke arena vanzelfsprekend zijn. Waarin wij als inwoners alle kandidaten het respect betuigen dat ze verdienen. Want eerlijk is eerlijk, laten wij blij en dankbaar zijn dat we in Uitgeest nog zoveel uiterst betrokken en enthousiaste mensen kunnen vinden die tegen een bijna symbolische vergoeding zoveel vrije tijd in ons algemeen belang willen investeren en zoveel verantwoordelijkheid durven dragen. Afgelopen oktober hebben wij in ons gemeentehuis een cursus georganiseerd voor aspirant-raadsleden en ik kan u verzekeren dat zowel het grote aantal deelnemers als hun inzet mij aangenaam heeft getroffen. Daarom roep ik u nu vast op: maak  gebruik van uw stemrecht! Dan weet ik ongeacht de uitslag van de verkiezingen nu al zeker dat we er na 21 maart weer schouder aan schouder zullen staan om ons de komende raadsperiode gezamenlijk in te zetten voor het belang van de Uitgeesters en ons aller Uitgeest. Onze gemeenteraad is en blijft de ruggengraat van onze gemeenschap.’’

Na haar toespraak riep de burgemeester een viertal Uitgeesters naar voren die in 2017 wel een heel bijzondere prestatie leverden en daarna werden de sporters van het jaar gehuldigd. Meer hierover elders in deze krant, (foto’s: Ger Bus)