Landschap onder druk: meer vrijwilligers nodig

Castricum – Enkele honderden bezoekers hebben de tentoonstelling ‘Monumentaal Landschap’ bekeken. De laatste kans is op zondag 3 december van 13.30 tot 16.00 uur in De Duynkant aan de Geversweg 1b. Met de tentoonstelling heeft de Stichting Alkmaardermeeromgeving zich gepresenteerd en meer naamsbekendheid verworven.

Het landschap rondom de gemeenten Castricum en Uitgeest is heel bijzonder en verbazend divers. Over een afstand van nog geen tien kilometer kom je van west naar oost de volgende verschillende landschappen tegen: strand en duinen, geestgronden, poldergebied en het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Maar hoe gaan we hiermee om in tijden waarin woningbouw en de energietransitie (zonnevelden en windturbines) schreeuwen om ruimte en het toerisme steeds massaler wordt?

Een deel van de oplossingen zullen op nationaal niveau bepaald worden. Maar over veel aspecten wordt lokaal beslist door gemeenten en provincie. Daarbij is het overzicht bewaren en op constructieve wijze invloed uitoefenen belangrijker dan ooit. Eén van de organisaties die zich al jaren hiervoor inzet is de Stichting Alkmaardermeeromgeving. Recente aandachtspunten zijn bijvoorbeeld het hotel op het strand, bescherming van het Stinsenbos in Bakkum en de waterkwaliteit in Dorregeest.

Meer menskracht nodig

In het kader van de Omgevingswet – die per 1 januari 2024 wordt ingevoerd – wordt participatie nog belangrijker. De landelijke overheid hecht er grote waarde aan dat toekomstige ruimtelijke plannen gedragen worden door de plaatselijke bevolking. Door plannen van overheden en bedrijven in een vroeg stadium te beoordelen en plannenmakers aan te spreken, wordt invloed uitgeoefend op wat er in het landschap gebeurt. Dat vraagt van belangenorganisaties zoals de Stichting Alkmaardermeeromgeving een aanzienlijke grotere inspanning en daar is menskracht voor nodig.

Tegelijkertijd is een andere trend zichtbaar: mensen lijken minder bereid te zijn zich voor langere tijd te binden aan het minder vrijblijvende ‘vrijwilligerswerk’ en hun activiteiten meer te zien als een vrije en losse manier van je vrijwillig inzetten. De stichting staat voor de opgave om een antwoord te vinden op bovenstaande maatschappelijke ontwikkeling. Naast vrijwilligers met functiegerichte ambities zal gezocht moeten worden naar vrijwilligers met alleen taakgerichte ambities.

Inloopavond

De Stichting Alkmaardermeeromgeving organiseert een inloopavond. Omringd door de tentoonstelling ‘Monumentaal Landschap’ wordt aan geïnteresseerden uitleg gegeven over wat zij doet en wie zij zoekt. De inloopavond is op woensdagavond 29 november tussen 19.15 en 21.00 uur in gebouw De Duynkant (van Oud-Castricum) aan de Geversweg 1b. De inloop is vrij, maar zich vooraf aanmelden per e-mail (secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl) is aanbevolen.

Op de foto:
Een beeld uit de tentoonstelling ‘Monumentaal landschap’. (Foto: Ernst Mooij)