Kunstweken op kindcentrum Helmgras van start

Castricum – Na de meivakantie staat kindcentrum Helmgras in het teken van kunst. Op woensdag 15 mei werden de Kunstweken geopend met een presentatie van groep 6 over Johannes Vermeer, terwijl achter hen het maken van het schilderij ‘Het Melkmeisje’ werd verbeeld. Dit vormde de start van het kunstthema voor alle groepen.

Beeldende vorming is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Door kunst leren kinderen zelf een oordeel te vormen en dingen te zeggen die anders onbesproken blijven. Ze kunnen ermee laten zien wie ze zijn en hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Tijdens de Kunstweken volgen alle kinderen kunstlessen, waarbij voor elke groep een andere kunstenaar centraal staat. Ook de reken-, taal- en leeslessen volgen het thema. Tijdens de wereldoriëntatielessen onderzoeken de leerlingen de tijd en omgeving waarin de kunstenaars leefden.

Door kinderen kennis te laten maken met bijzondere kunstenaars als Van Gogh, Mondriaan, Kandinsky, Haring, Warhol, Picasso, Miró of Matisse worden ze in hun eigen werk geïnspireerd. Het einddoel is dat alle kinderen op hun eigen niveau kunstwerken maken. Tijdens de afsluitende fase zijn alle creaties van de groep te zien in de klassengalerij. Uniek aan dit project is dat alle kunstenaars ook een persoonlijk online museum krijgen.

Op de foto:
Schilder Johannes Vermeer stond centraal in de presentatie van groep 6 bij de opening van de Kunstweken. (Foto: Kindcentrum Helmgras)