Kruidenrijk grasland voor lokale boeren en biodiversiteit

Regio – Met de actie 1001ha kunnen boeren bijdragen aan meer kruidenrijke soorten op hun grasland. Sinds 1 maart kunnen veehouders in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo via deze actie een zaadmengsel kopen met korting. De veehouders leveren zelf ook een financiële bijdrage.

Veehouders die dat willen kunnen kruidenrijk zaaigoed kopen voor drie tot zes hectare grasland. Dankzij financiële steun van de gemeenten krijgen zij korting op dit zaaigoed. Met de korting komt de prijs in de buurt van standaard grasmengsels. De bijdrage van de gemeenten bedraagt 15.000 euro. Dit betekent dat met deze actie ongeveer honderd hectare kruidenrijk grasland kan worden ingezaaid. De gemeenten hopen dat veel boeren interesse hebben om mee te doen aan deze actie.

Ernest Briët, wethouder verduurzaming van de gemeente Bergen, licht de actie toe namens de vier gemeenten: ,,Er wordt veel van boeren gevraagd in de transitie naar klimaatadaptatie en circulariteit. Een boer moet vaak zelf grote of kleine investeringen doen om het duurzame pad in te slaan. Kruidenrijk grasland heeft veel voordelen, maar het zaaigoed is financieel duurder. Het is gezonder voor de omgeving, levert meer biodiversiteit én weerbaarder gras op. Met deze bijdrage hopen we de financiële belemmering voor een groot deel weg te nemen, en zo lokale veehouders helpen te verduurzamen.’’

LTO en Urgenda

In de Egmondermeer is een groep veehouders al eerder gestart met het inzaaien van tientallen hectaren kruidenrijk grasland. In het voorjaar gaat deze groep het land in om ervaringen uit te wisselen en te kijken hoeveel bloemen er opgekomen zijn. 1001ha is een landelijk initiatief van LTO en Urgenda. De actie is voor alle veehouders in de BUCH-gemeenten; ook niet-leden van LTO kunnen sinds 1 maart via www.1001ha.nl een zaadmengsel kopen.

LTO-bestuurder van afdeling Kennemerland-Zaanstreek Marjolein Pepping: ,,Deze actie biedt agrariërs de mogelijkheid om nog meer te doen aan het stimuleren van biodiversiteit. Daarnaast biedt het voor een bedrijf ook kansen om te experimenteren wat het meest passend is bij een perceel. Wij juichen het toe dat de BUCH-gemeenten dit mogelijk maken en hopen dat omliggende gemeenten ook geïnspireerd worden.’’

Kringloop

Kruidenrijk grasland is goed voor bodemleven en insecten. De insecten zorgen vervolgens weer voor meer vogels. Ook is het advies om geen stikstofkunstmest te gebruiken, vlinderbloemige planten in het grasland binden immers stikstof uit de lucht. Het diepere wortelstelsel van kruidenrijke grassoorten zorgt voor betere waterberging. Landbouwgrond met kruidenrijk gras geeft dus een boost aan de natuurlijke kringloop van de Nederlandse natuur. (Foto: Bianca Domhof)