Kritiek op communicatie over voorkeurslocatie kindcentrum Cunera

Castricum – Volgende week donderdag spreekt de gemeenteraad over nieuwbouw ten behoeve van kindcentrum Cunera. Volgens burgemeester en wethouders lijkt de huidige locatie van de basisschool aan de Vondelstraat het meest geschikt te zijn voor het nieuwbouwproject. De raad krijgt daarom het voorstel om samen met het schoolbestuur deze optie nader te gaan onderzoeken.

Men is al langer op zoek naar een geschikte locatie voor het kindcentrum. De suggestie om de hoek van de Sifriedstraat/Bakkummerstraat op geschiktheid te onderzoeken strandde. Eind 2020 kwam men niet verder vanwege protesten van bewoners en gemeenteraad. Omwonenden van de overgebleven onderwijslocaties aan de Professor Winklerlaan en Vondelstraat worden de komende maanden betrokken bij het onderzoek naar de mogelijke effecten van de nieuwbouw op groen, verkeer en bouwvolume. Volgens wethouder Ron de Haan staat de optie Vondelstraat nu op één, de Professor Winklerlaan is een optie die het college in gedachten houdt. ,,De onderwijsfunctie daar wil ik ook graag behouden”, aldus de wethouder.

De gang van zaken heeft verbazing gewekt binnen de VVD-fractie. Men wijst erop dat er nog geen financiële middelen beschikbaar zijn voor verder onderzoek. De VVD wil eerst een goed plan, voordat de raad geld ter beschikking kan stellen. Dat het college nu al een keuze lijkt te hebben gemaakt, bevreemdt de partij zeer. Men wil weten waarop die keuze gebaseerd is en spreekt van ‘onhandige communicatie’ over de procedure. Het was volgens de VVD beter geweest om eerst het raadsdebat hierover te voeren en pas daarna een persbericht rond te sturen. Men stelt: ,,De VVD is kritisch over de communicatie en de manier waarop dit nieuws ons heeft bereikt. Echter waarderen wij uw lef en initiatief om dit dossier verder te brengen. Goeddoordachte plannen zullen wij in de toekomst zeker ondersteunen.’’