Krijgt BUCH-bestuur mes op de keel?

Castricum/Heiloo – De brief van de Castricumse gemeenteraad van 19 april aan de zusterraden van Bergen, Uitgeest en Heiloo over het bevriezen van de uitgaven aan de BUCH heeft het nodige losgemaakt in de raad van laatstgenoemde gemeente. Zij eist dat er voor 1 september een plan is voor bezuinigingen.

Door Hans Boot

In de brief van de Castricumse raad wordt voorgesteld de ambtelijke werkorganisatie BUCH te houden aan de taakstelling die eerder is overeengekomen. Dat betekent dat Castricum geen hogere bedragen meer overmaakt dan die in 2021 zijn begroot. Zover wil de raad van Heiloo niet gaan. Zij stelt voor dat het BUCH-bestuur binnen drie maanden met een plan komt, waarin de gemeentelijke taken zoveel mogelijk worden gestandaardiseerd, de externe huur van personeel minstens wordt gehalveerd, besparingen worden uitgewerkt, de huisvesting van ambtenaren opnieuw wordt bekeken en wordt aangegeven hoe er beter personeel kan worden geworven.

Reactie

Heiloo wil nu graag dat de andere gemeenteraden zich achter dit voorstel scharen in een gezamenlijke brief. Raadslid Rob Dekker was bereid hierop een eerste reactie te geven: ,,De VVD Castricum is verheugd dat de urgentie van de aanpak van de BUCH nu ook bij andere BUCH-gemeenteraden op de agenda staat. Wij dringen hier ook bij de andere VVD-fracties binnen de BUCH op aan en hopen dat ook in Uitgeest en Bergen voldoende steun is om het BUCH-bestuur binnen drie maanden met genoemd plan te laten komen. Wat ons betreft wordt de externe inhuur van personeel begrensd op maximaal 10 procent. Daarnaast hopen we dat de besparingen worden uitgewerkt en het zoeken naar centrale huisvesting zo spoedig mogelijk weer wordt hervat.”